Astrid Stadler

Image
Astrid Stadler

Et tunnustada professor Astrid Stadlerit silmapaistvate saavutuste eest õigusteaduses ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga uue põlvkonna õigusteadlaste kujundamisel, on Tartu Ülikool nimetanud ta õigusteaduse audoktoriks.

Astrid Stadler on sündinud 4. septembril 1959 Saksamaal Ulmis. Ta lõpetas 1984. aastal Konstanzi Ülikooli õigusteaduskonna ja omandas nn täisjuristi kvalifikatsiooni ehk sooritas teise riigieksami õigusteaduses samal aastal Baden-Württenbergis. Ta kaitses doctor iuris’e kraadi 1988. aastal ja habiliteerus Freiburgi ülikoolis 1993. aastal.

1990. ja 1992. aastal oli Astrid Stadler California Berkeley Ülikoolis külalisõppejõud ning 1993. aastal valiti ta Konstanzi Ülikooli korraliseks professoriks. Alates 1994. aastast on ta töötanud Konstanzis eraõiguse, tsiviilprotsessi, rahvusvahelise eraõiguse ja võrdleva õiguse professori ning õppetooli juhatajana. Aastatel 2011–2015 oli Astrid Stadler osakoormusega professor Rotterdami Erasmuse Ülikoolis. Ta on olnud Konstanzi Ülikooli õppeprorektor ja õigusteaduskonna dekaan.

Professor Stadler on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone, põhiliselt kollektiivhagide ja rahvusvahelise tsiviilkohtumenetluse ning lepingu- ja asjaõiguse valdkonnas. Ta on arvukate monograafiate, teadusartiklite, õpikute ja seadusekommentaaride autor. Viimastel aastatel on ta oma teadushuvi suunanud peamiselt kollektiivhagide võrdlevale uurimisele, olles selles valdkonnas üks Euroopa juhtivaid teadlasi. Alates 2000. aastate algusest on ta toetanud Euroopa ühtse kollektiivhagi mudeli väljatöötamist.

Ta on töötanud konsultandina Saksamaa ja Austria justiitsministeeriumide juures ja loonud rahvusvahelise tarbijate kollektiivhagide õigusekspertide võrgustiku. Alates 2013. aastast on Saksamaa Teadusfond (DFG) toetanud tema doktorantidest moodustatud töörühma tegevust mitme grandiga. Koos Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhtekspertidega on ta kirjutanud ja toimetanud põhjalikele võrdlev-õiguslikele uurimustele tuginevaid raamatuid. Aastatel 2014–2020 oli professor Stadler Euroopa Õiguse Instituudi (ELI) ja Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvahelise Instituudi (UNIDROIT) Euroopa tsiviilkohtumenetluse mudelseaduse kollektiivhagide töörühma juht, tegeledes menetluse rahastamise õiguslike probleemidega.   

Astrid Stadleri panus Euroopa õiguspoliitika kujundamisse on olnud märkimisväärne. Eelkõige tuleb ära märkida tema osalemist Euroopa Komisjoni rahvusvaheliste eksperdirühmade töös ning ELI ja UNIDROIT’ tsiviilkohtumenetluse mudelseaduse väljatöötamise ühisprojektis. Pärast Euroopa tsiviilkohtumenetluse mudelseaduse heakskiitmist moodustas professor Stadler kommentaaride koostamiseks Euroopa tsiviilkohtumenetluse ekspertide rühma, kelle töö tulemused peaks valmima 2022. aastal. Kindlasti tuleb mainida ka professor Stadleri osalemist valitsuse moodustatud nõukodades, tegevust erialastes ühendustes ning tööd õigusajakirjade toimetustes ja väljaandmisel.

Professor Stadleri koostöö Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga algas juba 2000. aastate alguses, kui ta koos professor Rainer Hausmanni ja Paul Varuliga algatas ühiste doktoriseminaride projekti. Seminarid on kujunenud noortele teadlastele väga oluliseks ja kõrgelt hinnatud võimaluseks saada rahvusvahelise teaduskoostöö kogemus. Paljude seminariettekannete põhjal on avaldatud artikleid ja üle tosina seminaril osalenud doktorandi on kaitsnud edukalt doktoritöö.

Professor Astrid Stadler on sõbralik, toetav ja koostööaldis kolleeg, kelle järjekindel huvi Eesti ning siinse õiguse ja õigusteaduse, samuti Tartu Ülikooli tegemiste vastu laiemalt on aidanud kaasa Konstanzi ja Tartu ülikooli koostöö tihendamisele.

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks