Autor:
Anastassia Soonvald

Darja Predbannikova: stipendiumi abil spetsialistiks

Jõhvi Gümnaasiumist ülikoolilinna tulnud Darja Predbannikova oli 2021. aastal magistriõpinguid alustades üks Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi stipendiaate. Nii esimeses kui ka teises õppeastmes füsioteraapiat õppinud ja mõlemad cum laude lõpetanud neiu jälgis pidevalt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehte ja leidis sealt ühel päeval seitsmenda samba fondi stipendiumikuulutuse. Kui Darja sellest vanematele rääkis, soovitasid nad neiul kandideerida.
 
„Olin tohutult õnnelik, kui sain teada, et osutusin valituks,“ ütleb Darja. Ta meenutab, et stipendiumi saamine andis talle kindlasti tuult tiibadesse ja mõjus hästi tema õpimotivatsioonile. 

„Toetuse saamine oli väga inspireeriv ja suurendas mu eneseusku. Tänu sellele sain laiendada oma silmaringi. Lisaks tekkis stipendiaadina soov jätkata õpinguid samas vaimus, et olla teistele üliõpilastele eeskujuks. Kui ma poleks stipendiumi saanud, siis võib-olla ei oleks ma nii noorena oma praegusele ametikohale pürginudki,“ räägib füsioterapeut, kelle igapäevatöö on tegeleda ühes riigiasutuses puuetega inimestega.

 

Saadud toetuse abil sai Darja katta elamiskulud Tartu Ülikooli ühiselamus seitsme kuu vältel ning soetada muu hulgas elektrostimulatsiooniaparaadi ja kompressioonpüksid. „Sain õppida kasutama uusi ja kaasaegseid füsioteraapiavahendeid. Tänu sellele oli mul pärast ülikooli eelis spetsialistina tööle kandideerimisel,“ kirjeldab stipendiaat. Ta plaanib oma erialast arengut jätkata ja kaalub astumist doktoriõppesse. Oma kogemuse põhjal soovitab ta seitsmenda samba fondi stipendiumile kandideerida kõikidel, kes on õppetöös edukad ja aktiivsed ka väljaspool ülikooli.

Darjagi üritas õpingute kõrvalt kaasa lüüa igas erialases algatuses. „Kaks aastat olin Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Seltsi juhatuse liige, seejärel liitusin juba Eesti Füsioterapeutide Liidu noorliikmete töörühmaga,“ kirjeldab neiu. Lisaks on ta olnud vabatahtlik kergejõustikukohtunik nii Ida-Virumaal kui ka Tartumaal.

2019. aasta detsembris oli Darja Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevusliku jõuluvõistluse korraldusmeeskonnas. „Võistluse eesmärk oli toetada Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et haiged lapsed saaksid tegevus- ja füsioteraapiat koduses keskkonnas,“ selgitab ta.

Füsioteraapia avastas lapsest saati spordi ja tantsimisega tegelenud neiu enda jaoks gümnaasiumi lõpus, kui oli vaja hakata tulevikule mõtlema. Meditsiinierialasid kaaludes vaatas Darja Tartu Ülikooli kodulehel ringi ja leidis füsioteraapia õppekava, mis ühendas spordi, kunsti ja meditsiini. Seda nähes saigi otsus tehtud.

Ülikooliaeg on stipendiaadile meelde jäänud seiklusrikka ja uudse eluetapina, mil ta sai iseseisvaks. „Suhete hoidmine kursusekaaslastega ja ülikooli meelespidamine on minu jaoks tähtsad ning loodan, et need kontaktid püsivad veel ka aastate pärast,“ sõnab ta.

Samuti kutsub noor füsioterapeut Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi annetama, sest toetus aitab stipendiaatidel pühenduda oma erialale, pakkudes neile materiaalset tuge. „Tudeng ei pea siis elamiskulude katmiseks tööle minema ja tema õppeedukus ei kannata. Edukad üliõpilased on aga meie kõigi tulevik,“ leiab Darja.