Autor:
Karl Erik Piirimees

Digitaalse bioinseneeria keskuse ja personaalmeditsiini keskuse arendamise projektide avaüritus

Septembris alustatakse tööd digitaalse bioinseneeria teaduskeskuse ja personaalmeditsiini teaduskeskuse rahvusvaheliste projektidega, milleks said Tartu Ülikooli teadlased Eesti ajaloo suurima teadusrahastuse. 11. septembril ülikooli peahoones toimuval avaüritusel tutvustavad projektidega seotud ootusi nii Euroopa Komisjoni kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Konsortsiumide sisulistest plaanidest räägivad teadlased Tartu Ülikoolist ja rahvusvahelistest partnerasutustest.

2023. aasta alguses said Tartu Ülikooli teadlaste juhitavad rahvusvahelised konsortsiumid Euroopa Komisjonilt ja Eesti riigilt kokku 60 miljonit eurot, et arendada järgmise kuue aasta jooksul Eestis kahte teaduskeskust, mis annavad teadustöö kõrval hoo sisse nii digitaalse biotööstuse arengule kui ka andmepõhiseid tervishoiuteenuseid välja töötavatele uusettevõtetele. 

Projekte rahastatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ rahastusmeetmest Teaming for Excellence. Programmiga toetatakse Euroopa teadusasutuste koostööprojekte tippteaduse tegemiseks ning selle paremaks lõimimiseks ühiskonda ja majandusse.

Nii digitaalse bioinseneeria (Digibio) kui ka personaalmeditsiini (TeamPerMed) projekt vältab kuus aastat.

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Egils Avots kaitseb doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Egils Avots füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“
Ekspertide vestlusring „Viirustega tulevikku“ konverentsil

Tulevikupandeemiatega toimetulek eeldab üksteisest hoolimist ja usaldust riigi vastu