Autor:
Karl Erik Piirimees

Digitaalse bioinseneeria keskuse ja personaalmeditsiini keskuse arendamise projektide avaüritus

Septembris alustatakse tööd digitaalse bioinseneeria teaduskeskuse ja personaalmeditsiini teaduskeskuse rahvusvaheliste projektidega, milleks said Tartu Ülikooli teadlased Eesti ajaloo suurima teadusrahastuse. 11. septembril ülikooli peahoones toimuval avaüritusel tutvustavad projektidega seotud ootusi nii Euroopa Komisjoni kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Konsortsiumide sisulistest plaanidest räägivad teadlased Tartu Ülikoolist ja rahvusvahelistest partnerasutustest.

2023. aasta alguses said Tartu Ülikooli teadlaste juhitavad rahvusvahelised konsortsiumid Euroopa Komisjonilt ja Eesti riigilt kokku 60 miljonit eurot, et arendada järgmise kuue aasta jooksul Eestis kahte teaduskeskust, mis annavad teadustöö kõrval hoo sisse nii digitaalse biotööstuse arengule kui ka andmepõhiseid tervishoiuteenuseid välja töötavatele uusettevõtetele. 

Projekte rahastatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ rahastusmeetmest Teaming for Excellence. Programmiga toetatakse Euroopa teadusasutuste koostööprojekte tippteaduse tegemiseks ning selle paremaks lõimimiseks ühiskonda ja majandusse.

Nii digitaalse bioinseneeria (Digibio) kui ka personaalmeditsiini (TeamPerMed) projekt vältab kuus aastat.

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“