Doktorandistipendium

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid doktorantidele

Doktorandistipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.

Doktorandistipendiumi on võimalik saada lisaks doktoranditoetusele.

Alates 2020. aastast enam uusi taotlusvoore ei avata, jätkatakse juba vastuvõetud doktorantide toetamist. 

Doktorandistipendiumi määramine ja maksmine


Alates 1. jaanuarist 2018 on doktorandistipendiumi suurus 440 eurot kuus.
Doktorandistipendiumi makstakse kuni 31.10.2023.

Doktorandistipendium määratakse korraga kaheteistkümneks kuuks aastas ja maksmine planeeritakse doktorandile terveks doktoriõppe nominaalkestuse ajaks, kui ta läbib atesteerimise ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.
Doktorandistipendumi saaja ja ülikooli vahel sõlmitakse leping.

Doktorandistipendium makstakse igal kuul 10. kuupäevaks eelneva kalendrikuu eest. Välja arvatud septembrikuu ja oktoobrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 20. novembriks.

Doktorandistipendiumi maksmine lõpetatakse kui:

  • doktorant atesteeritakse negatiivselt või jäetakse atesteerimata 
  • uurimustöö ei vasta stipendiumi tingimustele
  • üliõpilane langeb osakoormusesse.

Kui õpingute ajal tekib vajadus juhendaja, doktoritöö teema või ettevõtte muutmiseks, tuleb muudatused esitada stipendiumikomisjonile hindamiseks. Kui stipendiumikomisjoni hinnangul muutunud doktoritöö teema, ettevõte või juhendaja ei vasta enam seatud tingimustele või doktorant ei vasta muudel põhjustel doktorandistipendiumi määramise tingimustele, lõpetatakse doktorandistipendiumi maksmine.

 

Doktorandistipendiumi määramine ja maksmine akadeemilise puhkuse ajalAkadeemilisel puhkusel viibides doktorandistipendiumi ei maksta.

Doktorandile, kes viibib stipendiumi määramise ajal akadeemilisel puhkusel, määratakse doktorandistipendium alates akadeemilise puhkuse lõpukuupäevale järgnevast kalendrikuust kuni järgneva õppeaasta alguseni.
Doktorandile, kellele on määratud doktorandistipendium ja kes siirdub akadeemilisele puhkusele, makstakse stipendium välja akadeemilisele puhkusele eelnenud täismahus kalendrikuu eest.
Akadeemiliselt puhkuselt naastes jätkatakse stipendiumi maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise päevale järgnevast kalendrikuust.

 


Doktorandistipendiumi maksmine õpingute lõpetamiselDoktorandistipendiumi maksmine lõpetatakse eksmatrikuleerimisele eelnenud täismahus kalendrikuu eest.
Õpingute lõpetamisel (eksmatrikuleerimine seoses õppekava täitmisega) makstakse stipendium välja ka eksmatrikuleerimise kalendrikuu eest.

 

Lisainfo

Doktorandistipendiumi määramist ja maksmist reguleerib stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

Erialastipendiumid doktoriõppes (HARNO kodulehekülg)

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale