Autor:
Dicital Incubator for Museums

DOORS inkubatsioon

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on osa DOORSi muuseumide digitaalse inkubatsiooni programmist

2022. aasta kevadel kandideeris Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed DOORSi muuseumide digitaalse inkubatsiooni programmi 3D skaneerimise projektiideega. Osalesime konkursil ja pääsesime programmi esimesse etappi. Selles osaleb 40 Euroopa muuseumi kolme kuu jooksul arenguseminarides, kus kohtutakse virtuaalselt erinevate digiteenuste osutajatega ning kuulatakse teiste muuseumide kogemusi tehnoloogia kasutamisest nii sisuloomel, jagamisel kui ka sihtrühmadeni jõudmisel. Üheks oluliseks märksõnaks selles protsessis on Sophie Frosti tutvustatud „digital courage“ – digijulgus. Lisaks praktiliste ja teoreetiliste teadmiste saamisele on programmis omaette väärtuseks suhtlemisvõimalus teiste Euroopa muuseumidega,  – võimalus heita pilk nende igapäevaellu ja väljakutsetesse. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia projektiidee tuumaks on 3D skaneerimise rakendamine harrastusteaduse ja loodushariduse teenistusse. 2023. aasta kevadel tahame kasutada 3D tehnoloogial põhinevat putukaseltside määrajat loodusvaatluste maratonil – seda muidugi juhul, kui jõuame projektikonkrusil ka teisest voorust edasi. 

------------------------- 
 

Tartu Ülikooli loodusmuusem ja botaanikaaed osaleb DOORS – muuseumide digitaalse inkubatsiooni võrgustikus. DOORS projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 101036071 alusel. 

  

 

 

 

  

Maive Rute Tartu Ülikoolis

Euroopa komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks