Eesti e-hääletus saab 10-aastaseks

Alates 2005. aastast on Eesti paralleelselt klassikaliste hääletusviisidega kasutusel e-hääletamine. Neljapäeval, 22. jaanuaril kell 13 tutvustatakse riigikogu konverentsisaalis 10 aasta jooksul kogutud uurimistulemusi Eesti e-hääletuse kohta ning uuendatakse e-hääletuse head tava.

Tartu ülikooli riigiteaduste instituudi teadur Kristjan Vassil annab seminaril ülevaate, millised muutused on 10 aasta jooksul toimunud e-hääletajate käitumises ja profiilis. Tartu ülikooli võrdleva poliitika õppetooli teadur Mihkel Solvak arutleb, kui palju valijaid kasutab võimalust oma e-häält kontrollida ja kuidas see mõjutab usaldust e-hääletuse vastu ning kas e-hääletus mõjutab valimisaktiivsust?

Seminari teises pooles annab e-riigi akadeemia e-demokraatia programmi direktor Liia Hänni ülevaate e-hääletamise hea tava ehk ausa e-hääletamise põhimõtetete kujunemisloost ja teksti uuendamise vajadusest. Hea tava dokumendiga lubavad erakondade esindajad kindlustada Interneti teel hääletamise õiguspärasust ja aitavad kaasa turvalisele e-hääletamisele.

„Seoses sellega, et vahepeal on täiustatud e-hääletamise korraldust, on tekkinud vajadus uuendada 2005. aastal loodud ja 2009. aastal uuendatud e-hääletamise hea tava teksti. Kutsume erakondade esindajad sel teemal mõtteid vahetama, sest nagu hea tava välja toob, on kodanike maksimaalne osalus valimistel kõigi erakondade ühine eesmärk,“ sõnas TÜ teadur Kristjan Vassil.

Tartu ülikooli teadlased tutvustavad uurimistulemusi SA Archimedese poolt finantseeritud teadusprojekti „Verifitseeritavad e-valimised – sündmuste analüüs ja sotsiaalsed aspektid” raames. Seminaril tutvustatakse teise uurimisperioodi tulemusi.

Lisainfo: Kristjan Vassil, Tartu ülikooli riigiteaduste instituudi teadur, tel: 5684 4856, e-post: kristjan.vassil@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392