Eesti Haridusteaduste Ajakiri vaatleb haridust mitmest vaatenurgast

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kuues number koondab artikleid, mis avavad Eesti haridust nii organisatsiooni tasandilt kui ka õpilase vaatenurgast lähtuvalt. Lisaks uurimisvaldkondade mitmekülgsusele on esitatud ka erineva metodoloogilise lähenemisviisiga uurimused.

Temaatiliselt jaotuvad artiklid kaheks. Esiteks on artiklid, mis tegelevad haridusasutuse kui organisatsiooni juhtimise mõtestamise ja õppekavade arendamise temaatikaga õpetaja vaatenurgast.

Teiseks on esindatud uurimused, mille keskmes on õppimise ja õpetamise küsimused nii üldhariduses kui ka kõrghariduses. Ühelt poolt analüüsitakse õpetaja rolli läbi keele- ja suhtluseeskuju ning juhendamispraktika. Lisaks õpetaja vaatenurgale on analüüsitud ka õppijate hoiakuid, hinnanguid õppetegevustele, keeleõppestrateegiaid ja praktilisi kogemusi õppesituatsioonis.

Välisautori artikkel pärineb maailmas tunnustatud haridusteadlaselt, Oxfordi ülikooli ja McGilli ülikooli professorilt Lynn McAlpine´lt, kes tutvustab lugejale narratiivi erinevaid kasutusvõimalusi kvalitatiivses uurimuses. Ühtlasi jagab ta oma pikaajalisi kogemusi narratiiviuuringust äsja doktorikraadi omandanud noorteadlaste edasise karjääriga seotud kogemuste uurimisel.

Ajakirja raamatututvustuse fookuses on Eesti päritolu haridusteadlase Hilda Taba doktoritöö (publitseeritud 1932. aastal) ainetel valminud raamat „Kasvatus ja haridus“, mis ilmus esimest korda eesti keelde tõlgituna 2015. aastal. Autor tutvustab raamatus oma vaateid haridusele ja õpilaste arengule, seades muuhulgas kahtluse alla loodusteadustest pärit meetodite ülevõtmise humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas õppimise ja õpilase arengu uurimiseks.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga avatud juurdepääsuga ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses.

Ajakirja antakse välja Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli koostöös. Kuuenda numbri toimetajad olid Tartu ülikooli haridusteaduste dotsent Marvi Remmik, Tallinna ülikooli eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun ja Helsingi ülikooli dotsent Erika Löfström.

Loe ajakirjast lähemalt http://eha.ut.ee/.

Lisainfo
Marvi Remmik, Tartu ülikooli haridusteaduste dotsent
737 6460
marvi.remmik@ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392