Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number keskendub digikultuurile

1. novembril ilmus viies Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber, mis käsitleb digi-temaatikat, haarates haridustehnoloogia, informaatika- ja meediaõpetuse valdkonda nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.

Erinumbri kaheksa artiklit annavad hea ülevaate digitehnoloogiate kasutuselevõtuga haridusmaastikule tekkinud võimalustest ja ohtudest jälgides digitehnoloogiate kasutust väikelapseeast kõrghariduseni.

Ajakirja erinumbri ühe toimetaja, Tartu ülikooli haridustehnoloogia dotsendi Piret Luige sõnul tuginevad erinumbris ilmuvad artiklid laiapõhjalistele uuringutele ning võiksid pakkuda huvitavat lugemismaterjali nii koolieelsete õpetajatele, aga ka kõrgkooli õppejõududele.

„Digimaailm on tulnud meie ellu suhteliselt hiljuti ja seetõttu me ka alati ei taju kõike, mida see uus maailm endas kätkeb. Artiklid digikultuuri erinumbris aitavad seda teadmist täiendada,“ ütles Luik.

Lisaks Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli teadlaste artiklitele sisaldab värske erinumber kahe välisautori analüüse. Neist esimeses rakendab Dublini tehnoloogiainstituudi vanemteadur Brian O’Neill Urie Bronfenbrenneri ökoloogiliste süsteemide teooriat analüüsimaks peamisi erinevusi, mis ilmnevad EU Kids Online küsitlustulemustele tuginevalt Euroopa laste ja noorte internetikasutuses.

Loodud internetikasutajate tüpoloogiast nähtub näiteks, et Eesti lapsed paigutuvad oma netikasutuselt rühma koondnimetusega „osaliselt juhendatud riskialti mängurid“. See leid peaks aga ettevaatlikuks tegema nii Eesti lapsevanemaid kui ka õpetajaid.

Teises artiklis analüüsib  Tampere ülikooli haridusinstituudi professor Reijo Kupiainen etnograafilisele kooliuurimusele tuginedes, kuidas annaks uusi tehnoloogilisi võimalusi ja õpetamismeetodeid kombineerida nii, et see toetaks õpilaste meediakirjaoskuse arendamist ning meediahariduse andmist.

Põhijäreldusena nendib autor, et õpilaste tavapärased meediatarbimise praktikad võiksid olla enam põimitud igapäevasesse koolikeskkonnas toimuvatesse õppeprotsessidesse ning olema enam üles ehitatud õpetaja ja õpilase vahelisele partnerlusele.

EHA erinumbri toimetajateks on haridustehnoloogia dotsent Piret Luige kõrval Tartu ülikooli meediauuringute vanemteadur Andra Siibak ning informaatika professor Peeter Normak ja haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere Tallinna ülikoolist.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri valmib Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli koostöös. Loe ajakirjast lähemalt http://eha.ut.ee/.

Lisainfo: Piret Luik, Tartu ülikooli haridustehnoloogia dotsent, tel: 737 6162, e-post: piret.luik@ut.ee;
Andra Siibak, Tartu ülikooli meediauuringute vanemteadur, e-post: andra.siibak@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392