Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes numbris innustatakse praktikuid uurima

1. novembril ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber, mille teema on ainedidaktika ja ülikoolis õpetamine. Väljaandes on tähelepanu keskmes tegevusuuring, mille käigus praktikud uurivad ja mõtestavad oma õpetamist eesmärgiga toetada õppijate õppimist.

Avaartiklis loob Jyväskylä Ülikooli haridusteaduse professor Hannu Heikkinen õpetamispraktikate uurimise ja arendamise kohta laiema mõisteraamistiku. Seejärel tutvustavad järgmised autorid oma tegevusuuringute kaudu selle raamistiku rakendamise võimalusi eri õppetasemetel. Reetta Niemi uurimus puudutab üldhariduskooli, Merilin Aruvee ja Helin Puksandi artikkel käsitleb kirjaoskuse arendamist ning Reeli Liivik, Sirje Rekkor ja Meidi Sirk kirjutavad teooria ja praktika seostamisest kutsedidaktikas.

Britt Petjärv, Kati Aus ja Grete Arro näitavad tegevusuuringu rakendamise võimalusi inseneriõppe näitel kõrgkoolis. Kaks artiklit, mis põhinevad Tartu Ülikooli hea õpetamise grandi toel tehtud tegevusuuringutel, on pühendatud akadeemiliste tekstide kirjutamisele ülikooli õppetöös. Esindatud on ka autoetnograafiline uuring, mis käsitleb õppejõudude koostööd ühe aine õpetamisel.

„Õpetamise kvaliteet ja õppijate toetamine on päevakorral kõikjal maailmas. Loodan, et ilmunud ajakirjanumber annab igale kolleegile ülikoolis mõtteainet oma õpetamisviiside reflekteerimiseks ning toetab ka meie kooliõpetajaid nende kujunemisel õppivateks ja uurivateks professionaalideks,“ ütles üks erinumbri toimetajatest, Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm.

Ajakirjast ei puudu ka tavakohane raamatututvustus. Seekord on vaatluse all John Hattie ja Gregory Yatesi „Nähtav õppimine ja teadus sellest, kuidas me õpime“, mida kommenteerib Eve Kikas.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETIS-e klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Värske erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm, Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis ja Helsingi Ülikooli haridusteaduste professor Erika Löfström. Järgmine vabanumber ilmub novembris 2020 ja erinumber õpilaste üldpädevuste arendamise kohta mais 2021. Ajakirja veebiväljaande ja info kaastöölistele leiab aadressilt eha.ut.ee.

Lisateave:
Mari Karm, Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent, 737 6470, mari.karm@ut.ee
Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor, katrinpv@tlu.ee