Empiirilise sotsioloogia professori Kairi Kasearu inauguratsiooniloeng

24. märtsil kell 16.15 peab empiirilise sotsioloogia professor Kairi Kasearu ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Kui ahned on sotsiaalsed institutsioonid Eestis?“.

Sotsioloogia on traditsiooniliselt keskendunud küsimusele, kuidas analüüsida, mõista ja mõtestada ühiskonda ning inimese käitumist ühiskonnas. Üleilmastumise ja praeguse pandeemia taustal on sotsiaalsed protsessid, näiteks väärtuspõhiste vastasseisude süvenemine, infopõhine kihistumine, sotsiaalse sidususe vähenemine ja ebavõrdsuse suurenemine veelgi võimendunud. Inauguratsiooniloengul keskendub professor Kairi Kasearu sellele, kuidas „ahned“ sotsiaalsed institutsioonid – perekond ja militaarsfäär – püüavad kohaneda laiemate ühiskondlike protsessidega, võttes arvesse ja kujundades samal ajal oma liikmete ootusi ja vajadusi. Tuginedes mitmesuguste empiiriliste uuringute tulemustele, vaeb ta ühiskondlike protsesside mõõtmise ja mõtestamise vajadust ja keerukust.

Kairi Kasearu on Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia professor alates 2021. aasta jaanuarist. Ta on 2002. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal, kaitsnud 2004. aastal samas teadusmagistri- ja 2010. aastal doktorikraadi. Magistriõpingute ajal õppis Kasearu neli semestrit Konstanzi Ülikoolis sotsioloogiat ja psühholoogiat ning 2007. aastal oli sealsamas professor Gisela Trommsdorffi uurimisrühmas külalisteaduriks. Ta on osalenud ja osaleb praegugi mitmes rahvusvahelises uurimisvõrgustikus ja töörühmas, nt COST Action ning NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon. Alates 2005. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis referendi, assistendi, lektori, teaduri ja dotsendina. Aastatel 2011–2013 oli Kairi Kasearu Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja. Aastast 2013 juhib ta Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tegutsevat strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskust. Akadeemilise elu kõrval on Kasearu aastakümneid tegelenud kogukondade ja külaelu eestvedamisega kodukohas Põlvamaal.

Professor Kairi Kasearu teadustöö on seotud inimese ja ühiskonna suhete ning sotsiaalsete muutuste uurimisega, sh indiviidi toimevõime analüüsimisega erinevate sotsiaalsete institutsioonide raamistikus. Kairi Kasearu on (kaas)juhendanud nelja doktori- ja 20 magistritööd, avaldanud üle 30 rahvusvahelise levikuga artikli ja raamatupeatüki ning teadustulemusi mitmes eestikeelses väljaandes. Praegu koostatakse professor Kasearu juhendamisel viit doktoritööd.

#teadus

Tartu Ülikooli onkoloogia professor Jana Jaal räägib inauguratsiooniloengul, kas vähki saab võita

Tartu Ülikooli onkoloogia professor Jana Jaal peab oma inauguratsiooniloengu „Kas vähki saab võita?“ neljapäeval, 27. aprillil 2023 kell 16.15 ülikooli aulas.
#teadus
teadus

Kaks rahvusvahelist teadusgranti toetavad Ukraina teadlaste teadustööd Tartu Ülikoolis

#teadus
Beethoveni juuksesalk

Beethoveni genoomi uurimine paljastas seniteadmata andmed helilooja terviseprobleemide ja sugulaste kohta