Enlight kutsub osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE

Tartu Ülikool kutsub nii bakalaureuse- kui ka magistritudengeid osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE, mis toimub 28. veebruarist kuni 8. aprillini 2022. 

Kuue nädala jooksul kohtuvad üliõpilased üheksast Enlighti ülikoolist Zoomi vahendusel väikestes, 8–12 osalejaga rühmades, et arutleda aktuaalsete teemade üle ühiskonnas ja töötada välja oma sotsiaalmeediakampaania. Tudengid saavad teha oma sotsiaalmeediakampaania järgnevatel teemadel: 

  • Kehapilt ja sotsiaalmeedia 
  • Kliimamuutus ja noorte aktivism 
  • Erivajadusega inimesed ühiskonnas 
  • Mitmekesisus virtuaalmaailmas 
  • Sugu ja haridus 
  • Teaduse eitamine ja teadusvastased liikumised

 Valminud sotsiaalmeediakampaaniaid jagatakse Bordeaux’ Ülikooli Espace Langues’i Instagrami lehel. 

Projekti saab kandideerida 6. veebruarini. 

ENLIVE´i kursus on välja töötatud Enlighti projekti raames ning seal osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist.

Soome lipp

Soome president Alexander Stubb külastab Tartu Ülikooli

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud