Enlighti tehisintellekti talvekool magistrantidele

Tartu Ülikool kutsub mitteinformaatikutest magistritudengeid osalema veebruarist kuni aprillini toimuvas tehisintellekti talvekoolis.

Talvekoolis õpitakse tundma tehisintellekti olemust ning sellega seotud põhimõisteid. Osalemine annab üliõpilasele arusaamise statistilise andmetöötluse põhimõtetest, masinõppe tehnikatest, tehisintellekti sügavõppe meetoditest ning oskuse koostada andmeanalüüsi ahelaid. 

Talvekool on oma olemuselt põimitud intensiivprogramm ehk BIP (Blended Intensive Programme), mis kasutab uuenduslikke õppimis- ja õpetamisviise, sealhulgas veebipõhist koostööd. Õppeprotsessis tuginetakse reaalse maailma probleemidele ja kasutatakse vastastikõppe meetodeid. Alates 21. veebruarist kuni 17. aprillini on veebiõppe periood ning 25.- 29. aprillini 2022 toimub lähiõpe Tartu Ülikoolis kohapeal. Õppemooduli läbimine annab üliõpilasele 6 ainepunkti ning on osalejale tasuta.

Tehisintellekti talvekool toimub Enlighti projekti raames ning selles osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist. Kõigi soovijate seast valitakse igast ülikoolist välja viis üliõpilast, kes saavad 2022. aastal talvekoolis osaleda. 

Talvekooli registreerumine on avatud 31. jaanuarini.

Valituks osutunud üliõpilased tehakse teatavaks 5. veebruariks 2022.