Enn Saar pälvis Tartu Ülikooli suure medali

Tartu observatooriumi vanemteadurit, akadeemik Enn Saart tunnustati Tartu Ülikooli suure medaliga. Medal anti üle 18. detsembril Tõraveres enne selle aasta viimast astronoomiaseminari.

Enn Saare uurimisvaldkond on olnud universumit kujundavad peamised fundamentaalsed jõud: tumeaine, tumeenergia ja nende vaatluslikud ilmingud universumi suuremastaabilises struktuuris; varasemal ajal ka galaktikate ja galaktikaparvede struktuuris. Koos kauaaegse kolleegi Jaan Einastoga on ta üks tumeaine ja universumi suuremõõtmelise kärgstruktuuri avastajaid. Võib liialdamata öelda, et valdav osa Tartu observatooriumi tähtsamatest teadussaavutustest nendel teemadel tuginevad olulisel määral Saare panusele. Eraldi väärib rõhutamist tema roll universumi arengu numbrilistel modelleerimisel ning matemaatiliste ja statistiliste meetodite rakendamisel kosmoloogiliste andmete analüüsimiseks.

1998–2016 oli Saar Tartu observatooriumi galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja ning alates aastast 2010 Eesti Teaduste Akadeemia liige. Tumeaine uuringuteks algatati koos Martti Raidaliga laiahaardeline koostöö Tartu observatooriumi ja keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadlaste vahel. See koostöö on viinud kahe järjestikuse teaduste tippkeskuse loomiseni. Kolleegide seas on Saar hinnatud originaalse ja laiahaardelise mõtleja ning nõustajana, kes suudab läbi näha erinevate teaduslike probleemide matemaatilise olemuse.

Koos kolleeg Vicent Martinezega kirjutatud raamat „Statistics of Galaxy Distribution“ (Chapman and Hall/CRC, 2001) on hinnatud käsiraamat astronoomide ja kosmoloogide seas nii siin- kui ka sealpool ookeani. Koos Jaak Jaanistega avaldatud „Täheatlas“ (Tallinn: Valgus, 1990) on väärtuslik teos laiemale tähistaeva- ja mütoloogiahuvilisele publikule.

Enn Saar on olnud ka kirglik alpinist. Saar on töötanud Pamiiri rahvusvahelises alpinismilaagris ja tõusnud kahel korral üle 7000-meetrise mäe tippu. 1982. aastal juhtis Saar ekspeditsiooni Kesk-Pamiiri Tanõmasi ahelikule. Selle käigus vallutati muu hulgas NSV Liidu tolle aja kõrgeim veel vallutamata mäetipp. Tipp sai nimeks Tartu Ülikool 350 (kõrgus 6350 meetrit).

Saar on 2007. aastal pälvinud riikliku teaduspreemia (kollektiivi liikmena) teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest, samuti Eesti NSV riikliku preemia aastal 1982 ning Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia aastal 2006.

Tartu Ülikooli suure medaliga tunnustatakse ülikooli ees eriti suuri teeneid omavaid töötajaid ja isikuid väljastpoolt ülikooli.

Lisateave: Enn Saar, TÜ Tartu observatooriumi galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna akadeemik ja vanemteadur, 737 4556, enn.saar@ut.ee