Ettevõtlik teadlane, kandideeri teadusteenust pakkuvate idufirmade koolitusprogrammi!

Tänavu detsembrist kuni 31. jaanuarini 2021 on ülikoolis või mõnes muus teadus- ja arendusasutuses töötavatel teadlastel, inseneridel ja doktorantidel võimalus kandideerida kümnele kohale CAROTS-i idufirmade koolis.

Kandideerima on oodatud igaüks, kellel on särav mõte või ka juba tõsine plaan luua teadusuuringute teenust pakkuv firma. Seda saab teha koostöös suurte rahvusvaheliste teaduskeskustega, kes tegelevad näiteks sünkrotronkiirgus- või neutronallikatega, või ka partnerluses oma koduülikooliga. Idufirmade kooli pääsenud teadlasi juhendavad individuaalselt teadusuuringute teenust pakkuvate Euroopa edukate firmade juhid. Samuti korraldatakse osalistele veebiseminare, kus õpetatakse, kuidas saada edukast teadlasest ettevõtjaks. Osavõtjad saavad võimaluse liituda üleeuroopalise võrgustikuga, mis koondab teadusuuringuid teenusena pakkuvaid ettevõtteid, et tehnoloogilise ettevõtluse kõrgmäestikus üheskoos edasi pürgida.

Teadusuuringuteenust pakkuvad firmad on leidlikud probleemilahendajad, kes otsivad ettevõtetele just nende vajadustele vastavaid lahendusi. Nad on suuri teaduskeskusi ja ettevõtteid ühendav tark vahelüli, mis hõlbustab asutustevahelist suhtlust ja asjaajamist. Eriti palju on neist tuge väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tänapäevaste uurimisseadmete ja tipptasemel mõõtemeetodite tundmine annab teadusuuringuid teenusena pakkuvatele firmadele võimaluse muuta teadus kiiremini uuteks lahendusteks, toodeteks ja teenusteks, mis aitavad lahendada suuri ühiskondlikke ülesandeid, näiteks Covid-19 pandeemiat või kliimamuutusi.

Veebis toimuv personaalne juhendamine ja igakuised veebiseminarid algavad 2021. aasta märtsis ja kestavad juunini.

CAROTS (Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy) on rahvusvaheline Interregi projekt, mille eesmärk on soodustada Läänemere piirkonnas analüütilist teadus- ja arendustööd tegevate ettevõtete loomist. Teadusuuringute teenust pakkuvad firmad (scientific service company) ühendavad tööstust ja akadeemilist teadusmaailma ning osutavad ettevõtetele uute materjalide, nanotehnoloogia ja eluteaduste vallas vajalikku analüütilise mõõtmise täisteenust koos andmeanalüüsiga. Projekti juhib Helmholtzi võrgustiku juhtiv uurimiskeskus DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) Saksamaalt. Koostööd tehakse kümne projektipartneri ja 12 assotsieerunud organisatsiooniga kogu Läänemere piirkonnas.

Rohkem infot CAROTSi idufirmade kooli kohta leiab kodulehelt. Laadige alla CAROTSi idufirmade kooli infoleht ja vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Lisateave:
Ott Rebane, Tartu Ülikooli füüsika instituudi tööstussuhete juht, 5629 9145, ott.rebane@ut.ee
Marco Kirm, Tartu Ülikooli füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika professor, 5342 7170, marco.kirm@ut.ee
Caroline Oxley, CAROTS projekti kommunikatsioonijuht, +49 40 8998 5312, caroline.oxley@hzg.de