Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus koondab ettevõtliku ülikooli tugisambad

1. jaanuarist 2018 alustas Tartu ülikoolis tegevust uus tugiüksus: ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK). Ühe nime alla koonduvad senine teadus- ja arendusosakonna tehnoloogiasiirde talitus, TÜ idufirmade tegevust koordineeriv TÜ Ideelabor ning enne EIK-i nime all tegutsenud konsortsium.

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse loomisega jõuab lõpule protsess, millega täpsustati TÜ tugiüksuste rolle. EIK-i põhiülesanne on TÜ kui ettevõtliku ülikooli edendamine, üle-eestilise eestvedaja rolli kindlustamine majanduse teaduspõhise arengu toetamisel ning ülikooli kui rahvusvaheliselt nähtava ja innovaatilise partneri esindamine globaalses teadus- ja innovatsiooniruumis. Eestisiseselt pakub EIK lahendusi, et võimaldada ettevõtjal kaasa rääkida kõrghariduselus ja leida koostöövõimalusi.

„Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus hakkab koondama endas kõiki ettevõtliku ülikooli tugifunktsioone,“ rõhutas keskuse juht Kristel Reim. „Me oleme partneriks ja kontaktpunktiks nii Eesti kui ka välisettevõtjatele, toetame tudengeid-teadlasi nende ideede ja ettevõtluspotentsiaali arendamisel ning kaitseme ja otsime rakendusi TÜ-s loodud tehnoloogiatele. Läbi ADAPTERi koostöövõrgustiku veame eest kõigi Eesti teadus- ja arendusasutuste panustamist Eesti majandusse,“ kommenteeris Reim uue tugiüksuse väljakutseid.

Tudengite kontaktpunktiks jääb Ideelabor, mille tegevusi juhib Maret Ahonen. Teadlastele pakub intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimise tuge EIK-i tehnoloogiasiirde üksus, mida juhib Jane Luht. Suhtlust ettevõtetega koordineerib TÜ partnerlusprogramm, mille tegevusi juhib EIK-i juhataja Kristel Reim.

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse kohta leiab täpsemat infot kodulehelt.

Lisainfo: Aitel Käpp, TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6531, aitel.kapp@ut.ee