Ettevõtluse nõustamine

Ettevõtlusideede analüüs ning nõustamine ettevõtete loomiseks  ja arendamiseks.

Igal aastal loovad Tartu Ülikooli liikmed suure koguse uut teadmust. Palju sellest teadmusest saab „tõlkida“ toodeteks ja teenusteks, millest turg võib huvitatud olla. 

Ettevõtluse nõustaja aitab üliõpilastel ja doktorantidel:

  • analüüsida nende ideede ärilist potentsiaali
  • hinnata ideed ja selle potentsiaali
  • planeerida kuidas äri arendamisega edasi liikuda.

Enne kui ettevõtjad või finantseerijad sooviks investeerida teie ideesse, tuleb see esitleda viisil, et rahastajal oleks seda kerge hinnata. Selleks peab sageli õppe-, uurimis- või teadustöös leitud ideed edasi arendama ja esitlema toodetena/teenustena, ärimudelitena, toimivate prototüüpidena.

Ettevõtluse nõustaja aitab teil ideesid „ümber pakendada“. See seisneb nende äripotentsiaali hindamises, aga ka idee teostatavuse hindamises, näiteks selle skaleerimise võimaluste määramises. Suur osa sellisest pakendamisest toimub  äriplaani koostamise käigus. Teie võite olla üks nendest, kes ülikoolis käivitab start-up või spin-off firma. 

Teenused üliõpilasele ja doktorandile:

  • ettevõtlusideede  analüüsimine;
  • start-up ja spin-off ettevõtte arendamise nõustamine;
  • nõustamisel äriplaneerimise on-line töökeskkonna iPlanner kasutamine.

 Võtke ühendust nõustajaga, et kokku leppida esialgses konsultatsioonis. Nõustamine on tasuta ja konfidentsiaalne.

Image
Aivar Pere