Autor:
Saara Mildeberg

Folkloristika ja pärandirakendused

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi ja Viljandi kultuuriakadeemia ühine rahvusvaheline õppekava annab teadmisi ja oskusi, mida on vaja kultuuripärandi avaral väljal kriitiliselt mõtlemiseks ning konstruktiivselt tegutsemiseks. Sa õpid märkama ainelise ja vaimse kultuuripärandi loomise protsesse ning vastutustundlikult käsitlema kultuuripärandi ühiskondlik-kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali. Omandad ka analüüsioskusi, uurimismeetodeid ja töökogemusi, millele on hea rajada karjäär või doktoriõpingud. 

Kultuuripärand toimib tänapäeva üleilmastunud maailmas ressursina, mida kasutavad nii üksikisikud kui ka kogukonnad, nii riigid kui ka ettevõtted. Koolitame spetsialiste, kes mõistavad kultuuripärandi olemust ja rakendamise võimalusi ning sellega seotud sotsiaalseid, ühiskondlikke ja majanduslikke aspekte. 

Õpe toimub päevaõppena.  

Spetsialiseeruda saad kas pärimuse ja kultuuripärandi analüüsile (õpe Tartus) või käsitööpärandi uurimisele ja rakendamisele (õpe Tartus ja osaliselt Viljandis). Mõlemal suunal omandad kultuuriuurimise kesksed meetodid ning teadmised projektijuhtimisest ja ettevõtlusest. 

Loengud on läbi põimunud seminaride ja praktiliste ülesannetega, mille fookuse üle otsustad ise. Ka valikainete ja praktika suur maht toetab valitud teema- või tegevusvaldkonnas spetsialistiks kujunemist. 

Õpingud lõpetad magistritöö või rakendusliku magistriprojektiga. Lõputööna on meie üliõpilastel valminud näiteks raamatu käsikiri, taskuhäälingute sari, andmebaas ja õppematerjale. 

Pärimuse ja kultuuripärandi analüüs 

Omandad süvendatud teadmisi folkloori ja vaimse kultuuripärandi suhetest ning kultuuripärandi loomise ehk pärandistamise protsessist. Õpid analüüsima kultuuripoliitikat ja suhtlema kultuuripärandi väljal tegutsejatega. Tutvud valdkonnas oluliste organisatsioonidega, hakkad orienteeruma kultuuripärandiga seotud võimaluste ja probleemide vallas ning oskad kitsaskohti ennetada ja eetiliselt lahendada. 

Käsitööpärandi uurimine ja rakendamine 

Viljandi kultuuriakadeemia pädevusele rajatud õppesuunal keskendud käsitööna valminud esemete ja käsitöötehnikate pärandiks saamise uurimisele ning käsitöö (taas)kasutusvõimalustele nii Eestis kui ka mujal maailmas. Õpid tundma käsitööteaduse teooriaid ja mõisteid ning küsima praktikapõhiseid uurimisküsimusi. Omandad teadmisi ja oskusi käsitööoskuste edasiandmiseks, aga ka pärandtehnoloogia vallas toodete ja teenuste disainimiseks. Õppijal, kes valib selle suuna, peaks juba olema erialaseks tegevuseks vajalikud käelised oskused, mida saab magistriõpingute vältel edasi arendada.  

Õppe ja sisseastumise kohta loe lähemalt SIIT