Folkloristika ja pärandirakendused

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
14
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
5

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi ja Viljandi kultuuriakadeemia ühine rahvusvaheline õppekava annab teadmisi ja oskusi, mida on vaja kultuuripärandi avaral väljal kriitiliselt mõtlemiseks ning konstruktiivselt tegutsemiseks. Sa õpid märkama ainelise ja vaimse kultuuripärandi loomise protsesse ning vastutustundlikult käsitlema kultuuripärandi ühiskondlik-kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali. Omandad ka analüüsioskusi, uurimismeetodeid ja töökogemusi, millele on hea rajada karjäär või doktoriõpingud. 

„Tartu Ülikoolis õppimine on andnud mulle võimaluse peegeldada oma kultuuri ning suunanud mind nägema sellest väljapoole, leidma ühendavat erinevates kultuurides ja nägema ühtsust erinevustes. Osakonna soe õhkkond ja huvitav õpe aitab õppijal areneda nii intellektuaalselt kui ka inimesena.“  

Kikee D. Bhutia, doktorant Põhja-Indiast Sikkimist

Kultuuripärand toimib tänapäeva üleilmastunud maailmas ressursina, mida kasutavad nii üksikisikud kui ka kogukonnad, nii riigid kui ka ettevõtted. Koolitame spetsialiste, kes mõistavad kultuuripärandi olemust ja rakendamise võimalusi ning sellega seotud sotsiaalseid, ühiskondlikke ja majanduslikke aspekte. 

Õpe toimub päevaõppena.  

Spetsialiseeruda saad kas pärimuse ja kultuuripärandi analüüsile (õpe Tartus) või käsitööpärandi uurimisele ja rakendamisele (õpe Tartus ja osaliselt Viljandis). Mõlemal suunal omandad kultuuriuurimise kesksed meetodid ning teadmised projektijuhtimisest ja ettevõtlusest. 

Loengud on läbi põimunud seminaride ja praktiliste ülesannetega, mille fookuse üle otsustad ise. Ka valikainete ja praktika suur maht toetab valitud teema- või tegevusvaldkonnas spetsialistiks kujunemist. 

Õpingud lõpetad magistritöö või rakendusliku magistriprojektiga. Lõputööna on meie üliõpilastel valminud näiteks raamatu käsikiri, taskuhäälingute sari, andmebaas ja õppematerjale. 

Pärimuse ja kultuuripärandi analüüs 

Omandad süvendatud teadmisi folkloori ja vaimse kultuuripärandi suhetest ning kultuuripärandi loomise ehk pärandistamise protsessist. Õpid analüüsima kultuuripoliitikat ja suhtlema kultuuripärandi väljal tegutsejatega. Tutvud valdkonnas oluliste organisatsioonidega, hakkad orienteeruma kultuuripärandiga seotud võimaluste ja probleemide vallas ning oskad kitsaskohti ennetada ja eetiliselt lahendada. 

Käsitööpärandi uurimine ja rakendamine 

Viljandi kultuuriakadeemia pädevusele rajatud õppesuunal keskendud käsitööna valminud esemete ja käsitöötehnikate pärandiks saamise uurimisele ning käsitöö (taas)kasutusvõimalustele nii Eestis kui ka mujal maailmas. Õpid tundma käsitööteaduse teooriaid ja mõisteid ning küsima praktikapõhiseid uurimisküsimusi. Omandad teadmisi ja oskusi käsitööoskuste edasiandmiseks, aga ka pärandtehnoloogia vallas toodete ja teenuste disainimiseks. Õppijal, kes valib selle suuna, peaks juba olema erialaseks tegevuseks vajalikud käelised oskused, mida saab magistriõpingute vältel edasi arendada.  

Image
Õppetöö

Meil on rahvusvaheline õpikeskkond ülikoolilinnas Tartus, kus leidub tegemist igaühele. Meie valdkonna Eesti ja välistudengid kohtuvad muu hulgas etnoloogia ja folkloristika üliõpilaste organisatsioonis Nefa, kus saad panna käe külge akadeemiliste ja seltskonnaürituste korraldamisele. 

Erialaseid kogemusi omandada ja kontakte luua aitavad veel noorteadlaste konverentsid Eestis ja lähiriikides, külalisloengud ning õpirändevõimalused.  

Õppekava on seotud vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooliga.  

Image
tudengid aruteluõhtul

Üleilmsele vajadusele kultuuripärandi valdkonna spetsialistide järele osutab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ulatuslik mõju nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.  

Meie vilistlased töötavad turismi- ja haridussektoris, muuseumides, ettevõtetes ja riigiteenistuses.  

Paljud jätkavad õpinguid doktorantuuris mainekates ülikoolides oma kodumaal või mõnes uues välisriigis. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud)
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

 

Kandidaadi hindamine

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.


Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter is used to evaluate the applicant's motivation to study in the programme “Folkloristics and Applied Heritage Studies”. We strongly advise you to familiarise yourself with the content and structure of the programme before writing the letter of motivation.

The letter (5000-6000 characters with spaces) must be written in English and address the following questions:

 • Why are you applying to this master’s programme?
 • How does your educational, professional and/or other relevant background make you a suitable candidate for this programme?
 • Which specialisation and/or topic(s) would you like to focus on and why?
 • How do you see your future after graduation from this master’s programme? How does this programme contribute to the achievement of your professional goals?
 • Other information about you that you consider relevant in the context of this master’s programme.


You may attach up to five files illustrating your previous work discussed in the letter of motivation (fieldwork, crafts, exhibitions organised, etc.). The files are to be uploaded via SAIS.

Evaluation criteria:

 • reasoning in describing research interests and professional goals (max 40%);
 • fit between the applicant’s background and the content and goals of the programme (max 30%);
 • analytical, argumentation and self-expression skills (max 30%).

 

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Erialakatse toimub intervjuu vormis ajavahemikus 15.04 kuni 19.04.2024 ja ainult nende kandidaatidega, kelle motivatsioonikirja on hinnatud vähemalt 51 punktiga. Intervjuu täpne aeg ja koht lepitakse iga kandidaadiga kokku aprillis. Intervjuud viiakse läbi interneti vahendusel.

 

Erialakatse kirjeldus inglise keeles:

The interview is designed to determine the applicant's readiness for continuous learning, professional development, and aptitude to study in the master’s programme.

The applicant will be evaluated according to the following criteria:

 • motivation and fields of interests pointed out in the motivation letter (max 30%);
 • fit between the applicant’s goals and those of the programme (max 30%);
 • skills in analysis, argumentation, and self-expression in English (max 30%);
 • readiness for continuous learning and professional development (max 10%).

 

Hindame erialakatset saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Elo-Hanna Seljamaa
Kultuuriteaduste instituut
UNESCO õppetool
eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor, folkloristika ja pärandirakendused mag. õppe programmijuht
+372 5380 3961
Kristel Kivari
Kultuuriteaduste instituut
Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
eesti ja võrdleva rahvaluule teadur
Ülikooli 16-213
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024