Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank

Tartu Ülikooli füüsika instituudi nõukogu kinnitas 8. novembril toimunud korralisel direktorivalimisel instituuti juhtima senise direktori kaasprofessor Toomas Planki.

Direktorikandidaate oli kaks: senine direktor, plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank ning mikro- ja nanooptika kaasprofessor Siim Pikker. Nõukogu kinnitas taas ametisse Toomas Planki.

Toomas Planki teaduskarjäär on seotud laserindutseeritud läbilöögispektroskoopia, gaaslahendusprotsesside modelleerimise ja elektronegatiivsete lisandgaaside detekteerimisega koroonalahendusel põhinevate detektorite abil. Samuti tegeleb ta e-õppe ja selle kvaliteedi ning arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogikaga. Ta on füüsika instituudi plasmafüüsika labori liige.

Image
Plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank
Plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank (autor: erakogu)

Toomas Plank peab juhina väga oluliseks toetavaid otsustuspõhimõtteid. „Tasub mõista, et ühe teadusinstituudi direktor ei saa minna tippteadlastele ütlema, mida ja kuidas teadustöös uurida. Siin on eeldus siiski teadlaste enda uurimisvabadusele ja enesemääramisele. Direktor saab probleemide korral olla pelgalt kaasamõtleja ja toetaja, mitte initsiaator,“ lisas Plank.

Planki sõnul moodustab füüsika instituudi ligi seitsmemiljonilise aastaeelarve u 75% ulatuses teadusrahastus. „Meie strateegiline arengukava toetub laias plaanis kolmele alustalale, milleks on teadus, õpetamine ja ettevõtluskoostöö. Mingi loogika järgi võiks ka instituudi tulud olla suuremas tasakaalus vastavalt tegevusvaldkondadele. Samas ei peaks see tulema kindlasti teadusrahastuse eelarveproportsiooni kahanemise arvelt reaalsete summade mõttes. Vastupidi, näen vajadust tulevikus mitmekesistada nii baas- kui ka rakendusteaduse rahalisi laekumisi instituudile, seda peamiselt Euroopa Liidu fondide toel. Koostöö ettevõtetega nii teenuste müügi kui ka instituudist alguse saavate hargettevõtete kaudu on instituudile samuti suur võimalus. On tajutav ühiskonna ootus suuremale rakendusteaduslikule süvatehnoloogilisele ettevõtlusele. Peame instituudis nende ootuste suhtes rohkem avatud olema ja ühiskonda kuulama,“ lisas Plank.

Kaasprofessor Toomas Plank juhib füüsika instituuti alates 2018. aastast. Kehtiva korra järgi saab instituudi juhiks kandideerida kolmeks järjestikuseks kolmeaastaseks perioodiks. Toomas Plank valiti tagasi viimaseks perioodiks. Tema uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2024 ja kestab 2026. aasta lõpuni.

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž tähistab 25. aastapäeva

Foto on dekoratiivne

Indrek Reimand: Narva kolledž on nii kõrgkool, kultuurimaja kui ka saatkond

Ülikooli aulas enne pidulikku kätte andmist on laual doktoridiplomid

Maarja Jõeloo kaitseb doktoritööd „Arengud mikrokiibipõhiste koopiaarvu variatsioonide tuvastamises ja fenotüüpidega seostamises“