Füüsika Instituudis võetakse kasutusele Baltimaades unikaalne mikroskoop

Mikroskoop on väga oluliseks osaks osaliselt Euroopa Liidu struktuuritoetuste kaasabil arendatavas materjaliteaduse ja -tehnoloogia alase uurimistöö infrastruktuuri kaasajastamise programmis.

Lisaks kõrglahutusmikroskoopiale, võimaldab uus seade läbi viia pinna- ja sisestruktuuride lokaalset mikroanalüüsi, luua uusi keerulisi nanostruktuure ja manipuleerida nanoosakestega.

"Kui varasemad mikroskoobid näitasid meile objektide pealispinda, siis uus kahekiireline mikroskoop võimaldab saada informatsiooni ka selle objekti sügavusest. Vanemate mikroskoopidega saime parimal juhul kuni viiskümmend nanomeetrit objekte vaadata, nüüd 1–2 nanomeetrit. Ja vähe sellest, meil on võimalik ka neid objekte selle masina all tegelikult ise luua," rõõmustas uue mikroskoobi üle TÜ anorgaanilise keemia professor Väino Sammelselg.

Materjaliteadlaste, füüsikute ja keemikute kõrval plaanivad uue seadme võimalusi oma uurimistöös kasutada ka paljud teised uurimisgrupid TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnast, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskusest ja mujalt.

Seadme pidulik avamine TÜ Füüsika Instituudi saalis (Riia 142, Tartu) algab kell 15.00 sõnavõttudega, millele järgneb seadme tutvustus laboratooriumis. On võimalus külastada ka teisi uurimisvaldkonnaga seotud laboratooriume FI-s.

Vaata ka: http://www.tartupostimees.ee/?id=169551

Lisainfo: prof Väino Sammelselg, tel 737 4705, vaino.sammelselg@ut.ee ja dr Ilmar Kink, tel 737 4744, ilmar.kink@ut.ee


Karin Volmer
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 5202807
e-post: avalik@ut.ee
/et/ulikoolist/yldinfo/press