GuavaHR ja Tartu Ülikool hakkavad arendama töötajate haaratuse ja rahulolu seiresüsteemi

Eesti idufirma GuavaHR alustas koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga teadus- ja arendusprojekti, mille käigus valmib töötajate haaratuse seiresüsteem. Projekti raames luuakse töötajate haaratuse mudel ja korraldatakse laiapõhjaline haaratuse uuring, mis valmib järgmise aasta keskpaigaks.

Töötajate haaratust (ingl employee engagement) iseloomustab seesmine töötahe, töösse süvenemine ja töö mõtestatuse tunnetamine. Haaratus on üks olulisemaid töötaja heaolu ja ka jõudluse ennustajaid.

Ettevõtete areng on kiire ja vähese haaratuse põhjused on sageli peidus pisiasjades, millele peaks reageerima kohe. GuavaHR-i tegevjuhi Taavi Tootsi sõnul on töötajate haaratuse väljaselgitamiseks vaja täpsemat, paindlikumat ja töötaja jaoks lihtsamat seiresüsteemi „Selle majanduslik potentsiaal on ettevõtete jaoks väga suur – haaratumate töötajatega ettevõtete tulemused on uuringute järgi isegi 25–30% paremad,“ selgitas Toots. Lisaks aitab GuavaHR-i platvormiga ühendatud seiresüsteem leida ettevõtetele kiiremini viise haaratuse suurendamiseks.

„Arendusprojekt pakub meile head võimalust korrastada teaduskirjanduses käsitletavat rikkalikku, ent killustunud arusaama haaratust mõjutavatest teguritest,“ ütles seiresüsteemi väljatöötamise töögrupi juht, Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg.

Rahvusvahelise uuringufirma Gallup andmetel on Eesti töötajate haaratus 20%. Läti ja Soomega võrreldes on olukord meie ettevõtetes mõnevõrra parem, kuid Ameerika Ühendriikidest (33%) jääb Eesti maha. Organisatsioonikäitumise uuringute põhjal toob töötajate suurem haaratus kaasa parema tootlikkuse, töötajate väiksema voolavuse, tööõnnetuste ja kvaliteediprobleemide vähenemise.

Eesti organisatsioonides mõõdetakse töötajate rahulolu üldjuhul korra aasta või kahe jooksul. GuavaHR-i ja Tartu Ülikooli koostööna loodav seiresüsteem annab sagedaste miniuuringute abil haaratuse kõrval täpsema ja ajakohasema pildi ka rahulolust. Seiresüsteemi kasutajatel on võimalik tulemusi võrrelda nii sektoripõhiselt kui ka ettevõtte töötajate arvu järgi.

GuavaHR on Eesti idufirma, mis arendab tarka, andmepõhist ja kasutusmugavat ettevõtete sisesuhtlusplatvormi. Idufirma missioon on viia info kõikide töötajateni, sõltumata nende ametikohast ja asukohast, ning parandada seeläbi nende haaratust. GuavaHR tegutseb Eestis, Leedus, Soomes ja Suurbritannias ning tema kliendid on DPD, Ragn-Sells, Estravel, Thermory ja paljud teised.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisateave:
Taavi Toots, GuavaHR-i tegevjuht, 525 0869, taavi.toots@guavahr.com
Andero Uusberg, Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur, 5560 4480, andero.uusberg@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820