Iñaki Sandovali inauguratsiooniloeng „Värvipalett: impressionismi mõjud džässiharmoonias“

26. oktoobril kell 16.15 peab Tartu ülikooli jazz-muusika professor Iñaki Sandoval TÜ peahoone aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu, mis räägib impressionismi mõjudest džässiharmoonias.

Impressionistlik muusika järgib sama kontseptsiooni, mida impressionistlik maalikunst – annab kujundist edasi vaid mulje ehk impressiooni nii, et ükski heli poleks teisest tähtsam ja selle omadusi oluliselt piiritlemata. Džässmuusikale omane harmoonia põhineb peamiselt helide vertikaalsel korraldusel ehk tonaalsusel. Prantsuse impressionismi eeskujul saab aga harmooniale läheneda ka horisontaalselt ehk modaalselt, arvestades tugihelide asemel eelkõige helilaadi ja helirida.

Tänapäeval põimivad džässmuusikud pidevalt oma loomingusse klassikalise muusika, kaasa arvatud impressionismi elemente ning stiililised eraldusjooned žanride vahel on aja jooksul muutunud ähmaseks. See põhitunnus määratlebki džässmuusikat kui kõikehõlmavat kunstivormi, mis ühendab erinevaid muusikalisi ressursse, saavutamaks loomingulist ja sageli spontaanset väljenduslaadi. Impressionismile iseloomuliku lähenemisega on tuntud näiteks sellised džässmuusikud nagu Miles Davis ja John Coltrane.

„Loeng keskendub sellele, millist mõju on jazz-muusikale, eriti harmooniale, avaldanud nii maalikunstis kui ka muusikas aset leidnud impressionismiajastu. Lisaks on jazz-muusikat palju mõjutanud 20. sajandi muusikastiilid,” sõnas teema kohta professor Iñaki Sandoval. „Loeng sobib kuulamiseks kõigile huvilistele. Selle käigus kirjeldan maalikunstiteoseid ja võrdlen neid jazz-muusikapaladega, samuti mängin ise klaveril mõne näite.”

Iñaki Sandoval on Tartu ülikooli jazz-muusika professor ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna Viljandi kultuuriakadeemia direktor. Varem on ta töötanud Hispaanias Barcelonas asuva Liceu konservatooriumi džässiosakonna juhataja ja magistriõppe dekaanina. Ta on pianist ja helilooja, kellel on bakalaureusekraadid klassikalise ja džässklaveri erialal, magistrikraad džässklaveri erialal ning doktorikraad kunstiajaloo ja muusikateaduse erialal. Viimase kahe kümnendi jooksul on ta teinud hiilgavat karjääri interpreedina, esinenud kõikjal kogu maailmas ning teinud koostööd ja salvestanud koos rahvusvahelise mainega muusikutega. Ta on välja andnud viis albumit ning ettevalmistamisel on kolmest stuudioalbumist koosnev kogumik „Estonian Trilogy”, mis ilmub 2018. aastal.

Lisainfo: Kady Sõstar, rahvusvahelise koostöö talituse protokolli peaspetsialist, 5119188, kady.sostar@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689