Inauguratsiooniloengus arutletakse tugeva tehisintellekti loomise üle

Kolmapäeval, 6. septembril 2017 kell 16.15 räägib Tartu ülikooli andmeteaduse professor Raúl Vicente Zafra oma inauguratsiooniloengus tehissüsteemide täiustamisest ja sellest, mida on arvutisüsteemidel veel inimajult õppida.

Tehnoloogiat, muu hulgas isesõitvaid autosid ja kõnetuvastust toetava sügavõppe abil on tehisintellekt saavutanud silmapaistvaid tulemusi, mida vaid mõni aasta tagasi peeti jõukohaseks üksnes inimesele. Siiski on arvutisüsteemidel inimajult veel palju õppida, et omandada üldist intelligentsust, võimsust ja isegi energiasäästlikkust.

Loengus „Sügavõppest ja ajust“ arutletakse, kuidas saab aju ja sügavõppe edukate strateegiate võrdlemisega täiustada tehissüsteeme ja parandada meie arusaamist sellest, kuidas aju töötab. Samuti uuritakse, missugused inimaju koostisosad on meil veel puudu tugeva ja üldise tehisintellekti loomiseks vajalikust kaua otsitud retseptist.

TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo: "Raul Vicente põimib kokku inimese aju ja tehisaju ehk suurte tehislike närvivõrkude uurimise. Ühelt poolt vajab aju uurimisel saadud andmete analüüs ise uusi uurimismeetode ja teisalt on sügavate närvivõrkude arenduses vaja paremini aru saada, kuidas saab paremini treenida n.ö tehisintellekti, mis õpib ise. Raul Vicente uurimisrühmas saavad kokku mõlemad pooled - teadmised inimese ajust ja teisalt matemaatilised ning tehnoloogilised teadmised närvivõrkude edasiarendamiseks ja rakendamiseks."

Raúl Vicente Zafra on Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi andmeteaduse professor. Tema uurimistöö keskendub neuroteadusele, masinõppele ja tehisintellektile. Täpsemalt uurib ta seda, kuidas meie aju kujutab ja töötleb informatsiooni, analüüsides elektrofüsioloogilisi andmeid masinõppe, spektraal-, informatsiooniteoreetilise ja geomeetrilise analüüsi abil. Ta on saanud Baleaari saarte ülikooli (Hispaania) füüsika eripreemia bakalaureuseastmes 2001. aastal, Baleaari saarte ülikooli füüsika eripreemia doktoriõppes 2006. aastal ja Euroopa Füüsikaseltsi QEOD auhinna parima rakendusoptika alase doktoriväitekirja eest 2007. aastal. 2003.–2004. aastal töötas ta külalisteadurina UCLA elektrotehnika osakonnas USAs ja 2006. –2013. aastal järeldoktorina Max Plancki aju-uuringute instituudis Saksamaal Frankfurtis. Ta on enam kui neljakümne eelretsenseeritud teadusajakirjades avaldatud artikli autor või kaasautor, tema artikleid on tsiteeritud üle 2500 korra (Google Scholar). Samuti on ta raamatu „Directed information measures in Neuroscience“ kaastoimetaja. Raul Vicente on olnud ka välishindaja Euroopa komisjoni (Euroopa teadusnõukogu) projektide ja mitmete riiklike teadusasutuste juures.

Inauguratsiooniloeng algab 6. septembril kell 16.15 Tartu ülikooli aulas. Loeng on inglise keeles.

Lisainfo: Raúl Vicente Zafra, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi andmeteaduse professor, raul.vicente.zafra@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689