Inauguratsiooniloengute sarja jätkab professor Mikhail G. Brik

Esmaspäeval, 14. veebruaril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli aulas järjekordse inauguratsiooniloengu TÜ kompuutermodelleerimise professor Mikhail G. Brik, kes kõneleb materjalide kompuutermodelleerimise alustest ning selle kasutamisest juba olemasolevates rakendustes. Kõik huvilised on oodatud! [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"38929","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]

Loeng "Täiuslikud vead kristallides ning materjalide kompuutermodelleerimine "käsitleb materjalide kompuutermodelleerimise aluseid ning selle laialdast kasutamist mitmesuguste juba olemasolevate rakendustega, aga ka seni veel kasutuseta uudsete ühendite füüsikaliste omaduste kirjeldamisel ja ennustamisel.

Kogu diskussioon tugineb näidetele uute materjalide loomisest, mille käigus on vajalikke omadusi modelleeritud (näiteks neeldumis- ja luminestsentsspektrite, elastsuskonstantide ning faasiüleminekute sõltuvus välistingimustest). Suur hulk nendest pärineb TÜ füüsika instituudi materjalide kompuutermodelleerimise uurimisrühma avaldatud teadustöödest. Loengu lõpetab uurimisvaldkonna lahendamata probleemide ning teadlaste ees seisvate väljakutsete käsitlus.

Professor Mikhail G. Brik lõpetas 1992. aastal Venemaal Krasnodaris Kubani riikliku ülikooli füüsikateaduskonna cum laude. Samas ülikoolis kaitses ta 1995. aastal doktorikraadi tahke keha füüsikas, jätkates seejärel tööd sama ülikooli vanemlektori ning dotsendina. 2007. aastal asus M. G. Brik tööle Tartu Ülikooli. 2010. aasta jaanuaris valiti M. G. Brik TÜ füüsika instituudi materjalide kompuutermodelleerimise professoriks.

M. G. Brik on külalisuurijana korduvalt viibinud lühi- ja pikemaajalistel lähetustel mitmetes Euroopa, Aasia, Ameerika Ühendriikide, Austraalia ning Uus-Meremaa teaduskeskustes ja ülikoolides. M. G. Briki uurimisvaldkond on puhaste ning legeeritud optiliste (eriti üleminekumetallide ning haruldaste muldmetallide ioone sisaldavate) materjalide füüsikaliste omaduste modelleerimine ja arvutuslik kirjeldamine.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"38928","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]Mikhail G.Briki professuuri Tartu Ülikoolis toetab Euroopa Sotsiaalfondi DoRa programmi tegevuse 2 raames. Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa tegevuse 2 eesmärk on kõrghariduse kvaliteedi parandamine välisõppejõudude kaasamise läbi.

Prof M. G. Briki loeng on järjekorras juba neljas TÜ 2010. aastal alguse saanud inauguratsiooniloengute sarjas. Piduliku inauguratsiooniloengu eesmärk on anda ülikooli uuele professorile võimalus tutvustada ennast, oma eriala ja eesmärke kolleegidele, üliõpilastele, samuti avalikkusele väljastpoolt ülikooli. Professor peab inauguratsiooniloengu oma esimese tööaasta jooksul. Loeng on inglise keeles ja kõik huvilised on oodatud. [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"38926","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]

Lisainfo: Kady Sõstar, TÜ avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, 511 9188 (5685), kady.sostar@ut.ee

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee