IT Akadeemia programm alustab

Uuest õppeaastast õpivad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli nelja infotehnoloogia õppekava tudengid IT Akadeemia egiidi all. Kokku alustab septembris õpinguid üle 1200 üliõpilase.

IT Akadeemia on riigi, ülikoolide ja ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärk on kindlustada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alase hariduse jätkusuutlikkus ja kvaliteet ning tagada spetsialistide järelkasv. Programmi idee käidi esmakordselt välja juba 2009. aastal, selle käivitamiseni jõuti mullu. IT Akadeemia pakub lisatoetusi valitud õppekavadele, soodustab ülikoolide koostööd ja toetab üliõpilaste edukat õpet läbi täiendava stipendiumifondi.

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liikme Erki Urva sõnul pole IT Akadeemia uus ülikool, vaid koostööprogramm ja kaubamärk, mis aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning seda paremini turundada. "Programmi tulemusena  kasvab IKT õppe atraktiivsus, tase ja lõpetamise edukus, lisandub tööjõuturule rohkem ja parema kvalifikatsiooniga spetsialiste, kasvab IT alane ettevõtlikkus ning Eesti tuntus IT hariduse sihtriigina," ütles Urva.

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori professor Kalle Tammemäe sõnul on IT Akadeemia programmi toetused juba ennetavalt kaasa aidanud IT erialade populaarsuse kasvule, mida on tõestanud hüppeliselt kasvanud konkurss ja vastuvõtt informaatika bakalaureuseõppe õppekavale. "TTÜ-s on olemas kõik vajalikud eeldused IT Akadeemia programmiga seotud eesmärkide täitmiseks," ütles ta.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kinnitusel kasvas ka Tartu Ülikooli informaatika eriala vastuvõtt sel aastal oluliselt ning latt ja lootused uue põlvkonna IT-tippude koolitamiseks on tõstetud kõrgele. „Ka akadeemiline karjäär peaks nüüd noorte, teaduses võimekate tudengite jaoks muutuma atraktiivsemaks kui seni,“ usub Vilo.

2012/13. õppeaastal toetatakse IT Akadeemia programmist TTÜ ja TÜ ühiseid tarkvaratehnika ja küberkaitse magistriõppekavasid ning mõlema ülikooli informaatika bakalaureuseõppekavasid. IT Akadeemia egiidi all toimuvatel bakalaureuseõppekavadel õpib septembrist TTÜ-s kokku ligi 550 ning TÜ-s 475 tudengit, ühistel tarkvaratehnika ja küberkaitse magistriõppekavadel aga ligi 200 tudengit. Lisaks toimub IKT õpe veel teistel õppekavadel ning doktorantuuris.

IT Akadeemia programmi rahastatakse riigieelarvest ning ettevõtjate annetustest. Programmi suurtoetajaks on Skype ning programmi elluviijaks Eesti Infotehnoloogia SA.
 

Lisainfo:
Erki Urva, Eesti Infotehnoloogia SA, juhatuse liige, tel 628 5885, itakadeemia@eitsa.ee
Prof Kalle Tammemäe, TTÜ õppeprorektor, tel 620 2006, kalle.tammemae@ttu.ee
Prof Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, tel 737 5483, jaak.vilo@ut.ee

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 515 0184