Foto:
Ekvilibrist

Jakob Mass kaitseb doktoritööd „Process management for Internet of mobile things“

9. detsemberil kell 10.15 kaitseb Jakob Mass informaatika erialal doktoritööd „Process management for Internet of mobile things“ („Mobiilse värkvõrgu protsessihaldus“).

Juhendajad:
külalisprof Satish Narayana Srirama, Tartu Ülikool
dr Chii Chang, Apromore (Austraalia)

Oponendid:
prof Antonio Brogi, Pisa Ülikool (Itaalia)
kaasprof Andrea Marrella, Rooma La Sapienza Ülikool (Itaalia)

Kokkuvõte
Värkvõrk, ehk Asjade Internet (Internet of Things, lüh IoT) võimaldab luua lahendusi nagu nt tark linn, kus igapäevased objektid on ühendatud infosüsteemide ja üksteisega. Selliseks näiteks võib olla teekatte seisukorra monitoorimissüsteem. Võrku ühendatud sõidukitelt nagu nt bussid, kogutakse videomaterjali, mida seejärel töödeldakse, et tuvastada löökauke või lume kogunemist. Sellise lahenduse ehitamine hõlmab tavaliselt keeruka tsentraalse süsteemi ehitamist. Otsuste langetamiseks (nt milliseid sõidukeid parasjagu protsessi kaasata) sõltub tsentraliseeritud lähenemine aga pidevast ühendusest kõiki hallatavaisse seadmetesse.
Selliste protsesside disaini, haldust, automeerimist ja seiret hõlbustavad märkimisväärselt äriprotsesside halduse (Business Process Management, lüh BPM) valdkonna standardid ja tööriistad. Paraku ei ole BPM võtted koheselt kasutatavad uute paradigmadega nagu Udu- ja Servaarvutus, mis tuleviku IoT jaoks vajalikud on. Nende puhul liigub suur osa otsustustest ja arvutustest tsentraalseist andmekeskustest servavõrgu seadmetele, mis asuvad lõppkasutajatele ja IoT seadmetele lähemal. Näiteks võiks videotöötlust teostada mini-andmekeskustes, mis on paigaldatud üle linna, asukohtadesse nagu bussipeatused. Selline koormuse jaotamine vähendab riski, et tsentraalne andmekeskus koormatakse üle, arvestades IoT seadmete üha suurenevat hulka.
Doktoritöö uurib, kuidas ümber korraldada protsessikäitust sellisele detsentraliseeritud moele, kus protsessid peavad pidevalt kohanema muutlikule, liikuvate seadmetega täidetud servavõrgule. Nimelt on ühendused katkendlikud, mistõttu otsuste langetus ja plaanimine peab arvestama asjaolusid nagu mobiilseadmete liikumistrajektoorid.
Tuginedes levinud BPM valdkonna standarditele, ehitasime Android nutitelefonidele prototüübi. Lisaks esitleme simulatsioonitööriistakomplekti STEP-ONE, mis võimaldab teadlastel hõlpsalt simuleerida ja analüüsida taolisi probleeme erinevais realistlikes stsenaariumites nagu seda on tark linn.

Kaitsmist saab jälgida Zoomis (kohtumise ID: 957 9165 9329, pääsukood: ati).

#teadus
Psoriaas

Mikroobid võivad lahendada allergiate ja autoimmuunhaiguste tekke mõistatuse

#kestlikkus #teadus
Kuvatõmmis

Viimase kümne aastaga on õhukvaliteet oluliselt paranenud