JÄRELVAADATAV: Gholamreza Anbarjafari räägib inauguratsiooniloengul masinnägemise rakendusviisidest inimese ja roboti suhtluses

7. septembril kell 16.15 kõneleb Tartu Ülikooli masinnägemise professor Gholamreza Anbarjafari ülikooli aulas sellest, kuidas rakendada masinnägemist inimese ja roboti suhtluses, keskendudes afektiarvutusele. Loeng „Afektiarvutus: inimkäitumise analüüs masinnägemise ja -õppe abil“ toimub inglise keeles.

Tehisintellektil põhinevad sotsiaalsed agendid ja robotsüsteemid on pälvinud üha enam tähelepanu paljudes valdkondades, nagu masinnägemine, tehisintellekt, inimese ja masina suhtlus ning protsesside nutikamaks muutmine.

Professor Anbarjafari käsitleb loengul erinevaid (nt pildil, helil või puudutusel põhinevaid) tunnusehõive viise ning dimensioonide vähendamise ja semantilise mõistmise vajadust (nt näotuvastus, äratundmine ja jälgimine ning audiovisuaalne tunnusehõive). Ta räägib, kuidas tema inimkäitumisalase uurimistöö tulemusi kasutatakse inimese ja roboti suhtluse parandamiseks. See on võimalik tänu inimese mitmetahuliste emotsioonide äratundmisele ja analüüsimisele ka olukorras, kus inimene andmehõivesüsteemiga koostööd ei tee.

Lisaks kõneleb Anbarjafari, kuidas kasutatakse masinõppesuundi, näiteks tugivektormasinaid, peidetud Markovi mudeleid ja süvaõppetehnikaid audiovisuaalses tunnusehõives ning näo ja keha analüüsimisel suure ruumilis-ajalise lahutusvõime juures. Samuti saab kuulda Anbarjafari käimasolevast teadustööst: masinnägemisel põhinevast lahendusest, mis aitab mõista, kuidas inimesed varjavad oma emotsioone.

Gholamreza Anbarjafari on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi masinnägemise professor. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad masinnägemine, masinõpe, inimese ja roboti suhtlus, graafilised mudelid ning tehisintellekt.

Professor Anbarjafari on Tartu Ülikoolis loonud intelligentse masinnägemise labori, mis on Baltimaade suurim omalaadne. Anbarjafari on olnud Euroopa teaduse ja tehnoloogia alase koostöövõrgu (COST) info- ja kommunikatsioonivaldkonna tehisnägemise ja keeletehnoloogia integreerimise töörühma teaduskoordinaatori asetäitja ning esindanud Eestit teistegi COST-i projektide juures. Ta on mitme teadusajakirja, eriväljaande ja raamatuprojekti kaastoimetaja ja külalispeatoimetaja.

Professor Anbarjafari on saanud arvukalt riiklikke ja rahvusvahelisi grante nii Eesti ja Euroopa Liidu asutustelt kui ka erasektorist. Tema juhendamisel on kaitstud 17 magistri- ja seitse doktoritööd ning ta on avaldanud üle 130 teadusartikli.

Lisateave: Gholamreza Anbarjafari, TÜ masinnägemise professor, 737 4855, gholamreza.anbarjafari@ut.ee