Jätkuvalt saab kandideerida Tartu Ülikooli kahe valdkonna võõrkeelsesse magistriõppesse

Tartu Ülikool on otsustanud kehtestada lisatähtajad humanitaarteaduste ja kunstide ning sotsiaalteaduste valdkonna võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimiseks. 

Kuna koroonaviirusest tingitud habras olukord on mõjutanud rahvusvaheliste üliõpilaste valmisolekut ja võimalusi teise riiki õppima asuda, pakub Tartu Ülikool kahe valdkonna võõrkeelsete magistriõppekavade jaoks pikemat kandideerimistähtaega.  Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas kestab avalduste vastuvõtt 15. maini. Sotsiaalteaduste valdkonnas on kehtestatud kaks tähtaega: Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Šveitsi ja Ühendkuningriigi kandidaadid saavad avaldusi esitada 30. juunini, teistest riikidest pärit kandidaadid 15. maini. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas lõppes võõrkeelse magistriõppe vastuvõtt 15. märtsil. 

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani Anti Selarti sõnul tähendab praegu maailmas kujunenud olukord, et võimalus astuda ülikooli väljaspool oma kodumaad sõltub paljudest ootamatutest ja kiiresti muutuvatest asjaoludest, mida ei saa muuta ei üliõpilaskandidaat ega ülikool. „Seepärast on igati õige anda neile, kes soovivad Tartu Ülikooli astuda, rohkem aega oma tuleviku planeerimiseks. Sisseastumisnõuded jäävad seejuures kõikidele kandidaatidele samaks,“ ütles Selart.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets nimetas tähtaja pikendamist samuti väga vajalikuks. „Arvestades asjaolu, et koroonaviiruse leviku poolest on Eesti praegu maailma tipus, oleks reaalsust eirav see ootus, et kõik meil õppida soovivad üliõpilaskandidaadid söandaksid praeguses olukorras teha otsuse sügisel Eestisse tulla. Seega on õiglane ja mõistlik anda neile otsuste tegemiseks lisaaega,“ ütles Eamets. 

15. märtsiks avalduse esitanud kandidaate hinnatakse algse ajakava kohaselt, st nende kohta tehakse vastuvõtuotsused hiljemalt mai esimeses pooles. Stipendiume ja tasuta õppekohti pakutakse samuti eelisjärjekorras neile, kes esitasid avalduse 15. märtsiks. Seega peavad lisatähtajal kandideerijad arvestama, et positiivse hinnangu korral pakub ülikool neile tõenäoliselt tasulist õppekohta.

Samuti on hiljem kandideerides oluline jälgida, et koos avaldusega esitataks lisatähtaja jooksul kõik nõutud dokumendid. Ülikool võtab arvesse ja hindab vaid neid avaldusi, mis on kandideerimistähtajal korrektselt esitatud.

15. maiks esitatud avalduste puhul teeb ülikool vastuvõtuotsused hiljemalt juuni esimeses pooles ning 30. juuniks sotsiaalteaduste valdkonda esitatud avalduste puhul juuli esimeses pooles.  

Väliskandidaadid saavad avaldusi esitada DreamApply’s, Eesti kandidaadid SAIS-is. Täpsem info lisatähtajal kandideerimise kohta on ülikooli veebilehel ut.ee/et/sisseastumine/voorkeelsed-oppekavad.

Eestikeelsesse magistriõppesse saab kandideerida kuni 30. juunini.

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee