Joseph S. Krajcik

Image
Joseph S. Krajcik

Et tunnustada professor Joseph S. Krajcikki teadus-, tehnoloogia-, inseneeria- ja matemaatikaõppega seotud uurimistöö edendamise ning tulemusliku koostöö eest Tartu Ülikooli teadlaste ja doktorantidega rahvusvahelistes projektides, on Tartu Ülikool nimetanud ta audoktoriks loodusteadusliku hariduse alal. 

Joseph S. Krajcik on sündinud 18. aprillil 1951 Ameerika Ühendriikides Milwaukees. 1976. aastal lõpetas ta Wisconsini Milwaukee Ülikoolis keemia ja loodusteaduste õpingud, 1982. aastal sai Iowa Ülikoolist magistrikraadi loodusteadusliku hariduse alal ja 1986. aastal kaitses samas ülikoolis samal alal doktoriväitekirja. Aastail 1990–2010 töötas ta Michigani Ülikoolis loodusteadusliku hariduse professorina. 

Alates 2011. aastast juhib Joseph S. Krajcik Michigani Osariigi Ülikooli CREATE for STEM-i instituuti ja alates 2015. aastast on ta sama ülikooli Lappan-Phillipsi loodusteadusliku hariduse professor. Ta on töötanud ka Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Koreas, Iisraelis, Hiinas ja mitmes Ameerika Ühendriikide ülikoolis. 

Joseph S. Krajcik on aidanud märkimisväärselt kaasa loodus- ja täppisteaduste alase hariduse rahvusvahelisele edendamisele. Tema teadustöö põhisuunad on seotud nüüdisaegsete õpikeskkondade, projektipõhise õppe ja loodusainete õppimise viisidega. Tema eesmärk on toetada õpilasi loodusteaduste õppimisel ja luua köitvaid õpikeskkondi, kus erineva taustaga õpilased saavad mõtestada loodusteadustega seotud nähtusi. 

Professor Krajcik on üks Ameerika Ühendriikide õppekavastandardite loojaid ning arvukate õppekavamaterjalide, õppetarkvara ja raamatute autor. Ta on olnud maailma ühe tuntuima ja suurima rahvusvahelise loodusteaduste õpetamise ühenduse National Assocation for Research in Science Teaching (NARST) president. Loodusteadusliku hariduse edendamise eest on ta pälvinud hulga mainekaid auhindu, muu hulgas McGraw’ auhinna (2020) ning Rahvusvahelise Haridusdisaini ja ‑arenduse Ühingu auhinna (2021). 2019. aastast on ta Ameerika Ühendriikide Haridusakadeemia liige. 

Aastatel 2016–2022 osales  Krajcik Ameerika Ühendriikide ja Soome valitsuse toetatud projektis, mille eesmärk oli parandada loodus- ja täppisteaduste õpetamist ning õppimist kaasahaarava õpikeskkonna arendamise kaudu. Professor Krajcik on Euroopas hästi tuntud, sest ta on muu hulgas OECD PISA eksperdikomisjoni liige. 

Tartu Ülikooliga on Joseph S. Krajcik olnud seotud aastast 2004, mil ta töötas Michigani Ülikoolis ja korraldas Fulbrighti programmi raames koostööseminare meie teadlastega. Aastatel 2017–2018 töötasid kaks Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskuse teadlast professor Krajciku juhendamisel Michigani Osariigi Ülikoolis. 

Professor Krajcik osaleb partnerina mitmes praegu hindamisel olevas loodusteadusliku hariduse keskuse teadusprojektis. Alates 2020. aastast kuulub ta programmi „Horisont 2020“ meetme „Twinning“ projekti „Teaduskarjääri teadlikkuse atraktiivsuse käsitlemine“ nõuandvasse komisjoni. Aastail 2018–2022 on Krajcik andnud Tartu Ülikoolis õppejõududele ja doktorantidele teadustööseminare ning 2021. aasta detsembris oli ta peaesineja haridusvaldkonna doktorantide ja teadustöötajate rahvusvahelisel seminaril Tartus. Ta retsenseerib Tartu Ülikooli doktoritöid ja hindab doktorantide artikleid. 

Joseph S. Krajcik on aidanud märkimisväärselt edendada loodus- ja täppisteaduste õpet mitmel pool maailmas ning kaasanud Tartu Ülikooli teadlasi ja doktorante rahvusvahelistesse töörühmadesse ja projektidesse. 

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks