Autor:
Triin Peterson

Karl Lembit Laane: stipendium kui vabadus teha olulisi asju

Tallinna Nõmme Gümnaasiumist Tartu Ülikooli tulnud Karl Lembit Laane oli seitsmenda samba fondi stipendiaat 2021. aastal. Toetusest kuulis ta oma sõbralt, kes soovitas noormehel kandideerida. „Mõtlesin veidi, otsustasin, et proovin, ja osutusingi valituks. Ma olin väga tänulik, üllatunud ja rõõmus, et seda, mida olin aastate jooksul teinud, märgati ja tunnustati. Olla ülikooli seitsmenda samba stipendiumi vääriline – see tähendab mulle palju,“ kirjeldab Karl Lembit.

„Olen olnud üsna nohiklik üliõpilane. Kõik ülesanded olen alati ära teinud – lugenud tekstid ikka algusest lõpuni läbi, teinud kokkuvõtteid, harjutanud teksti mõistmist jne. Seepärast olid mul head tulemused ka,“ kirjeldab bakalaureuseastmes Johann Skytte poliitikauuringute instituudis riigiteadusi tudeerinud ning magistrantuuris poliitikafilosoofiat õppinud noormees. „Lõpetasin nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe cum laude. Mind kutsuti mõlemal korral isegi rektori vastuvõtule ja ka presidendi roosiaeda. Nii et õppimist olen väga tõsiselt võtnud,“ lisab ta rõõmsalt. 

 

Stipendium toetab pühendumist

Karl Lembitu huvi ühiskonna probleemide vastu tärkas juba gümnaasiumi ajal. „Mulle meeldis järjepidevalt ajalehti lugeda. Iga päev tõstatati uusi küsimusi, kuskil sektoris oli jälle mõni kriis. Mõtlesin, et tahaksin olla üks neist inimestest, kes aitab muredele lahendusi leida. Otsisin õppekavu, mis annaks selleks oskused, ja jõudsin järeldusele, et riigiteaduste eriala oleks just see,“ meenutab Karl Lembit.

Seitsmenda samba fondi stipendiumile kandideeris ta magistrantuuris õppides.

„Toetuse saamine pakkus võimalust pühenduda täielikult õpingutele. Muidu oleksin pidanud pidevalt mõtlema, kust elamiseks vajalik raha kokku kraapida. Väga paljud üliõpilased peavad täiskohaga õppima ja vähemalt osakoormusega töötama. Minul aitas stipendium sellist olukorda vältida ja sain magistrantuuri edukalt lõpetada,“ arutleb Karl Lembit.

 

Aktiivne tegutseja

„Olen alati püüdnud oma oiviklikkust tasakaalustada, olles ühiskondlikult aktiivne. Peaasjalikult on see väljendunud ülikoolis. Esimesel õppeaastal moodustasime riigiteaduste üliõpilastega Johann Skytte poliitikauuringute instituudi esimese tudengiorganisatsiooni, mille nimeks sai Poliitikalabor. Lõime samanimelise väljaande, mille mõte on levitada riigiteaduste tudengite arvamus- ja kogemuslugusid. Poliitikalabor kogus hoogu ja laiendas oma haaret: aasta hiljem kutsusime kaasõppuritega kokku riigiteaduste üliõpilaste asutava kogu. Selle tulemusel loodi Riigiteaduste Selts – üliõpilasorganisatsioon, mis tegutseb praegugi ja mille osa on ka Poliitikalabor,“ kirjeldab Karl Lembit. Tema edasine tegevus on olnud rohkem seotud Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega, kus ta on tegutsenud nii bakalaureuse- kui ka magistriõpingute ajal. Näiteks on ta olnud nii oma instituudi kui ka valdkonna üliõpilaskogu esimees, üliõpilaskonna aseesimees ja esimees ning kuulunud senatisse. Kahe õppeastme vahepeal käis ta ajateenistuses, kus oli ajateenijate esindusmees.

Üliõpilasesinduse juhatuse liikmena on ta aidanud üliõpilaste õppekorraldust paremaks muuta. „Tugevdasime sidet nõustamiskeskusega ja võtsime luubi alla erivajadustega tudengite heaolu: töövõime kaotanud üliõpilased vabastati õppemaksust, samuti tehti õppekorralduseeskirjas mitu muudatust, et nende vajadusi arvesse võtta,“ kirjeldab stipendiaat. 

 

Tarkusesammas

„Inimesed, kes on aidanud kaasa ülikooli arengule ja püsimisele, sümboliseerivadki minu jaoks ülikooli seitsmendat sammast,“ räägib Karl Lembit. „Oma osa anda saab mitmeti, näiteks tegeledes teadus- või õppetegevusega. Teadusesse võib panustada kas töörühma liikmena, teaduse populariseerijana, õpetajana või hoopis näiteks õppeassistendina. Aidata saab ka minusuguse esindusaktivistina, üliõpilaselu või -kultuuri edendajana. Variante on palju,“ sõnab ta. Karl Lembitu arvates võimaldab seitsmenda samba fondi annetamine hoogustada ühiskonna arengut.  

„Paljudel motiveeritud üliõpilastel on väga keeruline pühenduda õpingutele: õppetoetused ei ole piisavad ja neid ei saa lihtsasti. Stipendiumifondi annetades saab tavainimene või erasektor kaasa aidata kohas, kus riigi võimalustest jääb vajaka,“ arutleb Karl Lembit. 

 

Praegu töötab Karl Lembit ühiskondlike muutuste konsultandina DD Sihtasutuses. Ta kuulub endiselt üliõpilasesindusse ja on Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liige. Doktoriõppes uurib ta poliitikateooria kaasprofessori Eva Piirimäe juhendamisel liberaaldemokraatia kriisi poliitikateooria vaatest.