Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?

TÜ riigiõiguse professor Ülle Madise peab ametisse astumise loengu täna, kell 16.15. UTTV otseülekanne!

Põhiseaduse olemuse ja tähenduse üle vaieldakse meil ja mujal, iseäranis terrorismivastase võitluse ja eurotsooni murede taustal. Tõhus valitsus ühes parlamendi ja rahva võimuhoobade vähenemisega võib näida otstarbekas. Ülle Madise kinnitusel avaldub just selles keerulises olukorras põhiseaduse ja sõltumatu põhiseaduslikkuse järelevalve väärtus.

Võimuharude tasakaalustatus ja õigusnormidest kinnipidamine on pikas vaates ainsad võimalused kindlustada vaba ühiskond. Kui põhiseadus ei sega kedagi ega ärgita vaidlusi, polegi seda vaja. Kui see on juristide leivamonopol, pole tal ühiskonna jaoks õiglast väärtust. Nagu ka siis mitte, kui elu on ühiskonna aluskokkuleppest täiesti lahku kasvanud. Ei tohiks ju põhiseadust mõtestada reegli- ja loogikavabalt, jõudes Orwelli sõnastatud tulemuseni: „sõda ongi rahu”.

Ülle Madise kaitses 1998. aastal Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureuse- ja 2001. aastal magistriväitekirja, mõlemad cum laude. Selleks ajaks olid välja kujunenud tema peamised uurimishuvid: konstitutsionalism, parlamentarism, Eesti põhiseaduse areng ning õiguse retseptsiooni piirid. Pärast doktoriõpinguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis kaitses ta 2007. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö “Elections, Political Parties, and Legislative Performance in Estonia: Institutional Choices from the Return to Independence to the Rise of E-democracy” ning valiti 2009. aastal Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professoriks.

Valimine Tartu Ülikooli riigiõiguse professoriks 2011. aastal on andnud professor Madisele võimaluse keskenduda kitsamalt põhiseadusõiguse uurimisele ja õpetamisele ning rahvusvahelisele koostööle selles valdkonnas. Professor Madise on Euroopa Nõukogu GRECO rahvusvaheline ekspert erakondade rahastamise ja parlamendiliikmete korruptsiooni vältimise küsimustes ning OSCE ekspert elektroonilise hääletamise alal. Eesti projektidest on praegu kõige olulisem põhiseaduse kommentaaride 3. parandatud ja täiendatud väljaande koostamine. 

Teadus- ja õppetöö kõrval on professor Madise töötanud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna juhataja, Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõuniku-sekretariaadijuhataja ja Vabariigi Valimiskomisjoni liikmena. Alates 2009. aastast on professor Madise presidendi õigusnõunik.

Ülle Madise inauguratsiooniloeng „Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?“ toimub neljapäeval, 5. aprillil algusega kell 16.15 Tartu Ülikooli aulas. Kõik on oodatud kuulama!

Lisainfo: Kady Sõstar, avalike suhete spetsialist, tel 737 5685, kady.sostar@ut.ee

 

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee