Kesk-Euroopa ülikoolide rektorid: üha enam tuleb rääkida ülikoolide vastutusrikkast rollist

3. ja 4. mail Tartu Ülikoolis toimunud võrgustiku LERU-CE7 kohtumisel arutasid võrgustikku kuuluvate Kesk-Euroopa ülikoolide rektorid ühiselt, mida teha selleks, et suurendada teaduse rahastamist ja üldsuse teadlikkust teadusinvesteeringute vajalikkusest ning toetada faktipõhiste arvamuste paljusust ühiskonnas.

Kohtumisel jõuti ühisele arusaamisele, et Euroopa parimate teadusülikoolide võrgustikku LERU (the League of European Research Universities) ja seitsme Kesk-Euroopa ülikooli partnerlusprogrammi LERU-CE7 kuuluvad ülikoolid peavad taotlema teaduse rahastamise kasvu nii riiklikelt rahastajatelt kui ka Euroopa Liidu järgmisest Horisondi raamprogrammist. Riiklike investeeringute kasv on vajalik muu hulgas Euroopa riikide innovatsioonilõhe ületamiseks.

„Me esitlesime täna uuringu tulemusi, mille kohaselt üks teadusülikooli investeeritud euro toob majandusele tagasi kuus eurot. Üks ülikoolidesse loodud töökoht toob ühiskonnale ja majandusele juurde kuus töökohta,“ rääkis LERU võrgustiku juht ja Sorbonne’i ülikooli rektor Jean Chambaz ERR Novaatorile.

Ees ootavad Euroopa Parlamendi valimised, mille tulemusi ja mõju on kasvava populismi taustal keeruline ette arvata. Küll aga tuleb ülikoolidel teha uute parlamendiliikmete seas palju selgitustööd ja luua otsekontakte, et uus koosseis toetaks teadusinvesteeringute kasvu. Tartus kohtunud rektorid on veendunud, et Euroopa teadusraha jagamise peamine kriteerium peab olema teaduslik tippkvaliteet, mitte geograafilised kvoodid.

LERU võrgustik valmistab uue Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni jaoks ette ka pöördumist, milles rõhutatakse taas teadusinvesteeringute kasvu vajadust ning selgitatakse ülikoolide tähtsust muutuvas ühiskonnas.

Kohtumisel räägiti ka ülikoolide autonoomiast ja akadeemilisest vabadusest, mille kindlustamine on Euroopas järjest olulisem. Rektorid on seda meelt, et ülikoolid peavad üha lihtsamas keeles selgitama avalikkusele, miks on teadusinvesteeringud vajalikud. Valeuudiste ja väärinfo leviku kontekstis on ülikoolid teadus- ja faktipõhise teadmise keskused – seega on uues olukorras ülikoolide roll ja vastutus lisaks tavapärasele õppe- ja teadustööle palju laiem. Kohtumisel rõhutati, et ülikoolid ei tohi langeda enesetsensuuri, vaid peavad igakülgselt toetama arvamuste paljusust ja kaitsma akadeemilist vabadust.

LERU-CE7 initsiatiivi kuuluvad peale Tartu Ülikooli ka Belgradi (Serbia), Eötvös Lorándi (Ungari), Ljubljana (Sloveenia), Praha Karli (Tšehhi), Varssavi (Poola) ja Zagrebi (Horvaatia) ülikool. LERU ülikoolidest osalesid Sorbonne’i (Prantsusmaa), Amsterdami (Holland), Heidelbergi (Saksamaa) ja Helsingi (Soome) ülikooli rektorid. Võrgustiku järgmine kohtumine toimub tänavu sügisel Ungaris.

Lisateave: Taivo Raud, TÜ grandikeskuse juhataja, 737 6193, 5645 6580, taivo.raud@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee