Kliinilise meditsiini instituudi juhina jätkab professor Joel Starkopf

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogu valis 6. veebruari koosolekul instituudi juhatajaks taas anestesioloogia ja intensiivravi professori Joel Starkopfi, kes on instituudi tööd juhtinud alates selle loomisest 2016. aastal.

Professor Joel Starkopf leiab, et kliinilise meditsiini instituut on kolme tegutsemisaasta jooksul valdkonna uue struktuuriga hästi kohanenud. „Õppe- ja teadustöö vallas on olnud palju rõõmustavat. Tänan kõiki instituudi töötajaid pühendunud töö eest, tänu millele instituut seisab kindlalt ja usaldusväärselt ülikooli akadeemilises peres,“ sõnas Starkopf.

„Kolm aastat tagasi pidasime arenguseminari, kus sõnastasime instituudi arengueesmärgid. Selle aasta jaanuaris peetud jätkuseminaril tõdesime, et eelseisval kolmel aastal on needsamad tegevussuunad endiselt tähtsal kohal,“ rääkis Starkopf. Samas tõdes ta, et instituudi eduka toimimise peamine eeldus ei ole siiski arengueesmärkide sõnastamine. „Kõige olulisemad on meie inimesed – üliõpilased, doktorandid, residendid, akadeemilised töötajad, mitteakadeemiline personal – ja nende loodud õhkkond. Annan oma parima, et instituudis valitseks soe ja sõbralik, akadeemiliselt loominguline ning avatud õhkkond, mis toetab meie kõigi erialast arengut,“ sõnas Starkopf.

Starkopfi sõnul on peatähtis instituudi tegevus kliiniliste erialade arengu suunamisel ja eestvedamisel Eestis. „Parim kliiniline kompetents saab tõusta ainult kõrgetasemelise teadustöö ning sellel põhineva õpetamise ja kliinilise praktika tulemusena. Selleks tuleb hoida ja suurendada instituudi akadeemilist mõjukust Eesti haiglates,“ rääkis Starkopf, lisades, et peab endiselt Eestile parajaks üht, tervet riiki teenindavat ülikoolihaiglat, millel oleks linnak Tartus ja Tallinnas.

Erialade kontekstis nõuab Starkopfi arvates tähelepanu residentuuriga seonduv – programmide ajakohastamine, juhendajate koolitamine ja tagasiside kogumine. Samuti vajaks uuendamist ja ühtlustamist diplomieelne arstiõpe. „Oleme kiiduväärset tööd teinud uute õppemetoodikate juurutamisega, näiteks e-loengute kasutuselevõtmisega. Järgmistel aastatel on vaja ette võtta instituudi ainete väljundite läbivaatamine ja ühtlustamine ning kliiniliste ainete eksamite korrastamine,“ kommenteeris Starkopf. Üheks fookusteemaks saab kindlasti ka instituudi doktorantide toetamine nende edasijõudmisel. „Taotleme, et doktoriõpet saaks residentuuriga paindlikumalt siduda, määrates doktorantuuri kestuseks mitte neli aastat, vaid 48 kuud.“

On suur lootus, et uueks õppeaastaks valmivad simulatsioonikeskuse viis õppeklassi. Jätkata tuleb ka kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamisega. „Kliiniliste uuringute keskus on startinud suurimas võimalikus mahus ja pakub tuge kliiniliste uuringute tegemiseks. Kõike seda tuleb samas mahus jätkata ja edasi arendada,“ sõnas Starkopf. Tulevikus võiks suureneda kliinilise geneetika keskuse mõju ja nähtavus geneetikaalaste arstlike konsultatsioonide ja nõuannete andjana. Tööd tuleks kindlasti teha õppe- ja teadustöötajate palga konkurentsivõime suurendamisega, nii et see oleks arstidega samal tasemel, ning instituudi tugeva väliskuvandi loomisega.

Joel Starkopf on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1991. aastal ja kaitsnud 1997. aastal samas doktorikraadi. Ta on olnud kauaaegne Tartu Ülikooli ning Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja. Aastatel 2009–2015 oli Starkopf Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan. Tema teadusuuringute teemad on seedetrakti puudulikkus, südamelihase eelkohastumus ning antibiootikumide farmakokineetika intensiivravi haigetel. Koos teadur Annika Reintam Blaseriga pälvis Starkopf 2018. aastal teadus- ja arendustöö „Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiivravi haigetel“ eest Eesti riigi teaduspreemia arstiteaduse alal. Tema juhendamisel on valminud seitse doktoritööd ning ta on avaldanud autorina ligi 80 eelretsenseeritud teadusartiklit.

Instituudi nõukogu tegi oma otsuse peaaegu ühehäälselt. Instituutide juhid valitakse ülikoolis kolmeks aastaks. Starkopfi ametiaeg kliinilise meditsiini instituudi juhina kestab 2019. aasta 1. märtsist 2022. aasta 28. veebruarini.

Lisateave: Joel Starkopf, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi juhataja, Tartu Ülikooli ning Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja, anestesioloogia ja intensiivravi professor, 731 8400, joel.starkopf@ut.ee