Kogud muuseumides

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on Eesti rahvuslike loodusteaduslike kogude hoidja ja arendaja. Kogud koosnevad geoloogia-, zooloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogudest. Kogudesse kuulub kokku üle 1,2 miljoni eksemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgroogtuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke.

Muuseumi elurikkuse informaatika ja digiarhiivide töörühm arendab elurikkuse andmehalduse infosüsteemi PlutoF, mille veebiteenuseid kasutavad rohkem kui 70 riigi teadlased ja harrastusteadlased.

Ligi 8000 kogudesse kuuluvat objekti on eksponeeritud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsinäitusel "Maa. Elu. Lugu”, kuid eksponaatidena kasutusel ka teiste muuseumide väljapanekutel, ajutistel näitustel ja mujal.

Kogudega saab tutvuda riikliku tähtsusega teadustaristu „Eesti loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ kodulehel ning PlutoF ja SARV andmebaasides.

Loe lähemalt


Tartu Ülikooli muuseum

Tartu Ülikooli muuseum talletab materjale ennekõike Tartu Ülikooli ajaloo ja Eesti teadusloo kohta. Kogudest on oluliselt kohal ajalooliste teadusinstrumentide kollektsioon, mille sarnast pole ühelgi teisel Eesti muuseumil. Rõhuasetus kohalikule toodangule ja siinsete professorite tehtud valikutele seab selle tähtsale kohale ka Euroopa teadus- ja kultuuriloos.

Vanim dateeritud museaal on Kölni meistri valmistatud mündi- ja kullakaalude komplekt aastast 1560 (kuid araabia taevagloobus on ligikaudu dateeritud isegi XIV sajandi esimesse poolde!), vanim trükis pärineb aastast 1627 ning varaseim dateeritud foto (nn soolapaberifoto) aastast 1860.

Loe lähemalt

 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping