Kolmandate riikide välisüliõpilased ja -õppejõud peavad Eestisse saabudes esitama negatiivse koroonatesti

Vabariigi Valitsus kiitis 7. juulil heaks korralduse, mille kohaselt pääsevad välismaalased Euroopa Liidu välistest suure nakkusohuga riikidest Eestisse üksnes juhul, kui nad teevad enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne. Korralduse kohaselt nõutakse Eestisse saabumise eel testi tegemist nende kolmandate riikide kodanikelt, mis ei kuulu Euroopa Liidu niinimetatud rohelisse nimekirja (riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse tulla, muu hulgas turismi eesmärgil vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale).

Kõigil rohelisest nimekirjast välja jäävate kolmandate riikide kodanikel, kes soovivad saabuda siia tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, on võimalik Eestisse tulla vaid juhul, kui neil on 72 tundi enne piiriületust tehtud koroonaviiruse PCR-test või 48 tundi varem antigeeni kiirtest ning nad esitavad negatiivse tulemuse kohta tõendi. See nõue ei kehti juhul, kui isik on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri ja esitab sellekohase tõendi.

Korralduse kohaselt ei nõuta testi tegemist Eesti kodanikelt, alalistelt elanikelt ega Euroopa Liidu kodanikelt. Kehtima jäävad ka teised erandid, mille kohaselt ei pea testi tegema näiteks diplomaadid ega rahvusvaheliste kaubavedude autojuhid.

Tutvu valitsuse korralduse ja seletuskirjaga

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820