Konverentsil keskendutakse põhjapiirkondade metsale ja selle ettekujutusviisidele

5.–6. märtsil toimub Tartu Ülikoolis konverents „Mets - põhja kujutamine ja ettekujutamine“. Konverents keskendub põhjapoolsetes piirkondades (Eestis, Québecis, Skandinaaviamaades, Soomes, Venemaal, Kanadas, Alaskal, Poolas, kuid ka mäestikes) kasvavale metsale ja selle komplitseeritud ettekujutusviisidele.

Metsa ettekujutusviisid on erinevad nii nende hulgas, kes elavad sellega vahetus kontaktis, kui ka nende hulgas, kes vaatavad seda eemalt ja tuginevad dokumentaalsetele või fiktsionaalsetele arusaamadele. Mets on pidev kõikvõimalike diskursuste ja geokultuuriliste kujutluspiltide allikaks, mis annab tunnistust tema muutuvast suhtest inimesega.

Erinevate diskursuste kaudu loome enam või vähem põhjaliku ettekujutuse ruumist, mis sisaldab aktiivselt diskursuse loomises osalevat võrgustikku, seda alates kõikvõimalikest eluvormidest (puud, seened, putukad, loomad jne) ja lõpetades mitteeluvormidega (pinnas, vesi, kliimatingimused, erinevad biokompleksid). Põhjas asuvad metsad on seega reaalselt eksisteerivad, kuid samas ka müütilised, üleloomulikud ja metsikud, või vastupidi, tootmise poolt ratsionaliseeritud; need on kas pelgupaigaks või ajavad hirmu peale.

Multidistsiplinaarse konverentsi eesmärgiks on seega uurida ettekujutusi põhjas asuvatest metsadest ning nende kujutamisviise, võttes arvesse inimese ja vegetaalse suhet, mille keskkondlikud, keelelised, kultuurilised ja soolised aspektid põimuvad läbi ajaloo ning ruumi.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikool (professor Sara Bédard-Goulet) ja Québeci Ülikool Montréalis (Daniel Chartier, põhja, talve ja Arktika kujutamise uurimisega tegeleva uurimiskeskuse juhataja). Konverents toob kokku ligi 30 osalejat rohkem kui 10-st ülikoolist ja uurimiskeskusest, kes huvituvad põhjas asuva metsa kujutamisest.

Osalejad, kelle hulgas Québeci Ülikooli kirjandusprofessor Rachel Bouvet ning Tartu Ülikooli ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor Timo Maran, käsitlevad põhjas asuvate metsade kujutamisviise. Pakkudes erinevaid vaatenurki, on konverentsi eesmärgiks leida erinevate kujutamisviiside ühisosa ning erinevused. Konverents tõukub ühtlasi viimaste aastakümnete jooksul arenenud selgest teadmisest, et lokaalse ja globaalse suhe elavasse on keerukas ning ökosüsteemide hävitamise või üleekspluateerimisega, nagu seda on mets, käivad kaasas katastroofilised tagajärjed.

Konverentsi raames toimub ka Daniel Chartier’ essee „Mis on kujutlus põhjast? Eetilised põhimõtted“ eestikeelse tõlke esitlus. Teost on eelnevalt tõlgitud mitmetesse põhjamaade keeltesse ning seda esitletakse mitmekeelse väljaandena.

Loe rohkem konverentsi veebilehelt.

Lisateave:
Sara Bédard-Goulet, TÜ romanistika professor, sara.bedard-goulet@ut.ee, 5303 2175