Autor:
Mari-Liis Timmotalo

Koolide tuuril „Eesti otsib õpetajat“ tutvustati gümnasistidele õpetajaameti eriilmelisust

18.–22. märtsil käisid Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased ja vilistlased seitsmes koolis üle Eesti, et tutvustada gümnasistidele õpetajaameti eri külgi ning õpetajaks saamise võimalusi.  

Avaloengus jutustasid üliõpilased koolis õpetamise esimestest kogemustest ja vilistlased jagasid oma õpetajaks saamise lugusid. Seejärel said õpilased osaleda mitmesugustes töötubades, et praktiseerida koolitundide ettevalmistust, mõelda, missugune peaks olema üks unistuste õpetaja, ning analüüsida õpetajate käitumist keerulistes olukordades. Kohtumised lõppesid meeleoluka Kahooti viktoriiniga, millest said osavõtnud näiteks teada, et enamik õpetajakoolituse eriala tudengitest saab iga kuu 400-eurost stipendiumi. Võitjaid autasustas Tartu Ülikooli maskott Tiksu, kes samuti tuuri rõõmsalt kaasa tegi.

Lisaks võtsid tuurist osa Tartu Ülikooli vilistlaste asutatud Praktikal Educationi esindajad, kes korraldasid töötubasid enda välja töötatud füüsika ja keemia õppematerjalide komplektidega, näitamaks põnevaid võimalusi keemia- ja füüsikatunni läbiviimiseks.

Keemiaõpetaja Joana Jõgela korraldas õpilastele keemia põgenemistuba ja Praktikal Educationi esindaja Karl-Ernst Saal juhtis füüsika töötuba mehaanikaõpetuse teemal. „Koolides õpilastega suheldes nägin, et noored mõistavad õpetajaameti võlusid ja valusid ning väärtustavad seejuures õpetaja kutsumust kõrgelt,“ rääkis Karl-Ernst.  

Meie lood ja esimesed kogemused koolides võiksid olla ka gümnasistidele inspiratsiooniks ja toeks.

Victoria Kaljuste

Kõigis koolides oli õpetajakoolituse huvilisi ning paljud õpilased tulid ka otse üliõpilastega suhtlema ja küsimusi esitama. Igas külastatud koolis leidus noori, kellel oli kindel soov saada õpetajaks ja erialagi välja valitud.  

Tulevast matemaatika- ja geograafiaõpetajat Victoria Kaljustet rõõmustas õpilaste julgus ja avatus: ka pärast loenguid tuldi vestlema ja küsimusi esitama. „Üliõpilastega otse rääkimine on õpilastele palju kasulikum, kuna õpetajakoolituse tudengitega on neil võimalus avatult ja ausalt õpetajaks saamise üle arutleda,“ rääkis Victoria. „Meie lood ja esimesed kogemused koolides võiksid olla ka gümnasistidele inspiratsiooniks ja toeks.“  

Samas tõdes osa abituriente, et õpetaja eriala ei ole ilmselt nende esimene valik, kuid mõistsid siiski selle ameti olulisust. Õpilaste ja tulevaste õpetajate vahel toimunud arutelude käigus selgus, et alati ei peagi kohe bakalaureuseastmes ei peagi asuma õppima õpetajakoolituse erialal. Ka magistriõppes on võimalik spetsialiseeruda õpetajakoolitusele. Seepeale nentis nii mõnigi õpilane, et võib-olla jõuavad nemadki kunagi õpetajatööni.  

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

students

Doktoriõppe konkursid

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest