Koroonaviiruse sisaldus reoveeproovides on üle Eesti kas keskmine või suur

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et veidi enam kui poolte suuremate linnade proovides on koroonaviiruse sisaldus väga suur, ülejäänutes aga keskmine. Tartu proovi võtmisel on teist nädalat järjest külma ilma tõttu tekkinud tehnilisi tõrkeid, mistõttu see tulemus ülevaates ei kajastu.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on nädalaga viiruseolukord Eestis halvenenud. „Suure viirusesisaldusega proovide hulk on eelmise nädalaga võrreldes kasvanud ennekõike just vähese viirusesisaldusega proovide arvelt. Viimaseid on saadud vaid üksikutest väiksematest asulatest,“ selgitas Tenson.

Tartu proovi koostis lubas Tensoni sõnul taas arvata, et ööpäevase proovi kogumisel on esinenud tõrkeid. „Külmad ilmad on mõjutanud proovi kogumise mehhanismi, mistõttu ei saa paraku ka sel nädalal Tartu tulemust arvestada. Oleme probleemi põhjuse välja selgitanud ja loodan, et uuest nädalast saame ka Tartu analüüsitulemust taas arvestada,“ rääkis ta.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring on Terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.

Rohkem infot ja interaktiivne kaart uuringu varasemate tulemustega on uuringu kodulehel „Koroonaviiruse seire reoveest“.

Lisateave: Tanel Tenson, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor, 5344 5202, tanel.tenson@ut.ee