Kultuuriteaduste instituuti hakkab juhtima Art Leete

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu valis 5. detsembril instituudi juhiks professor Art Leete. Uus juht astub ametisse 1. jaanuaril 2019, mil lõppeb praeguse juhataja professor Ülo Valgu ametiaeg.

Art Leete sõnul on kultuuriteaduste instituudi missiooniks toimida loovuse platvormina. Instituudi üliõpilased, õppejõud ja teadlased on teeavajad Eesti kultuuriväljal: „Instituudi inimestel tuleb otsida üha uusi viise meie teadmiste ja erialaste oskuste rakendamiseks, sest kultuur on ühiskonna haiguste ravi“.

Üheks instituudi ees seisvaks suureks ülesandeks peab professor Leete kodumaiste ja rahvusvaheliste ambitsioonide ja arengute lõimimist. „Ehkki teaduse rahastamise perspektiivid on Eestis hetkel ebamäärased, ei sega keegi teadlastel endil rohkem kõrgel tasemel artikleid ja monograafiaid avaldada ega projekte kirjutada. Me saame ise palju ära teha oma võimaluste avardamiseks ja arengupotentsiaali tõstmiseks.“

Kultuuriteaduste instituudi õppejõudude ja teadlaste teine eesmärk on professor Leete hinnangul üliõpilaste tihedam kaasamine intellektuaalsetele rännakutele. Ta lisas: „Meie õppetöö peab toetama korraga nii loovuse arendamise kui ka praktilise oskuste kujunemist. Tudengite andekusele tuleb pakkuda pragmaatilisi mõõtmeid.“

Art Leete on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994. aastal. Magistri- ja doktoriõppe läbis ta samuti Tartu Ülikoolis, kus ta kaitses 2000. aastal filosoofidoktori kraadi. Alates 2001. aastast töötab ta Tartu Ülikooli etnoloogia osakonnas, alates 2004. aastast professorina. Tema peamine uurimisvaldkond on seotud soome-ugri rahvaste seas toimuvate sotsiaalsete ja religioossete muutustega. Professor Leete on Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäituse „Uurali kaja“ idee autor ja kuraator. Tema juhendamisel on kaitstud viis doktori- ja 15 magistritööd. Praegu on ta kuue doktorandi juhendaja.

Instituutide juhid valitakse ülikoolis kolmeks aastaks. Art Leete ametiaeg kultuuriteaduste instituudi juhina kestab 31. detsembrini 2021.

Lisateave: Ülo Valk, eesti ja võrdleva rahvaluule professor, kultuuriteaduste instituudi juhataja, 737 5310, ulo.valk@ut.ee

 

Teate edastas: Made Laas, TÜ pressiesindaja, 737 5681, 5305 8044, made.laas@ut.ee