Lähetusi puudutavate andmete analüüsi tulemused

TÜ töötajaid lähetati uuritaval perioodil (1.01.2022–29.06.2023) 88 erinevasse riiki. 60,8% lähetustest toimus Eestis.

Image
Lähetuste osakaal vastavalt nende hulgale
Lähetuste osakaal vastavalt nende hulgale (autor: Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor)

Eesti-siseselt käidi kõige sagedamini lähetuses Tallinnas, välisriikide hulgas annavad peamist tooni lähimad naabrid (Soome, Saksamaa, Läti ja Rootsi).

Kõige sagedasem lähetuses käimise eesmärk (30,8%) oli konverentsil osalemine.

31,0% lähetustest olid 1-päevased. Eesti-siseste lähetuste hulgas oli 1-päevaseid lähetusi 50,8%, välisriikidesse toimunud lähetuste hulgas aga vaid 3,1%.

Hinnanguliselt läbiti uuritaval perioodil rohkem kui 33 miljonit kilomeetrit (43 korda Maalt Kuule ning tagasi; ~800 ringi ümber Maa; ~14 Kuu tiiru ümber Maa).

Image
EESTI-SISESTE LÄHETUSTE KÄIGUS TOIMUNUD LIIKUMISED.jpg
Eesti-siseste lähetuste käigus toimunud liikumised (autor: Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor)
tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?