LOENGUSARI STUDIUM GENERALE TUTVUSTAB ÜLIKOOLI TEADUSKONDI

Juba üheteistkümnendat korda toimuva loengusarja eesmärk on tutvustada Tartu Ülikooli teaduskondi, populariseerida ülikooli teadussaavutusi ja tutvustada nüüdisaegseid teadusuuringuid. Kõik loengud algavad kell 16.00 Eesti Rahvusraamatukogu kuppel- või nurgasaalis. Loengud on tasuta ja kõik huvilised on oodatud.

Loengusarja ajakava:
17.04 "Piibli tõlgenduse maailmad – erinevad lähenemised piiblitekstidele" (mag Ain Riistan)
18.04 "Poliitikakujundamise ja avaliku halduse võlu ja valu väikeriikides" (prof Tiina Randma-Liiv)
19.04 "Tööjõu ümberpaiknemine üleminekuriikides: efektiivsus, restruktureerimine ja institutsioonid" (PhD Jaan Masso)
"Eksperimentaalfüüsika ja materjaliteadus kaasaegsete elektroonikaseadmete arendustöös"
(vanemteadur Kaupo Kukli)
20.04 "Kuidas kasvab laps?" (prof Vallo Tillmann)
21.04 "Muudatused haridussüsteemis: kooliuuendus või haridusreform?" (knd Jüri Ginter)
24.04 "Spordipsühholoogia piirid" (MSc Aave Hannus)
25.04 "Tallinna areng ja planeerimine mobiilpositsioneerimise prismas" (PhD Rein Ahas)
26.04 "Nüüdisaja matemaatika lokaalseid ja globaalseid probleeme" (prof Mati Abel)
27.04 "Tööle Euroopa Liitu – on see õiguslikult teostatav?" (dr Gaabriel Tavits)
28.04 "Eesti keele grammatika uurimise probleeme" (prof Mati Erelt)

Lisainfo: Triin Pajur, Tartu Ülikooli esindaja Tallinnas, tel 627 1896
/uksused/Regionaal/index.php?lnk=plaan


Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist
tel 737 5509; 527 6922