Löö kaasa kosmosemissioonide tuleviku planeerimisel – igaühel on võimalus!

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) kutsub kõiki avaldama arvamust selle kohta, mida me tahame kosmoses uurida, kuna planeerimisel on kosmoseprogramm aastateks 2035–2050.

Kavasse võetavad ülesanded on keerukad ja pikaajalised, mistõttu on ka plaanide sättimise aeg pikk. Praegu käimasolev programm „Cosmic Vision 2015–2025“ („Kosmiline Visioon 2015–2025“) on loonud suurejoonelised missioonid  nagu näiteks GAIA, mis tegeleb meie Linnutee kaardistamisega, või aastal 2028 startiv ARIEL, millega määratakse tuhande eksoplaneedi atmosfääri keemilise koostis, et uurida elu tekkimise tingimusi väljaspool meie päikesesüsteemi.

Eriline on, et uue kosmoseprogrammi „Voyage 2050“ („Teekond 2050“) kujundamises saavad esimest korda kaasa rääkida kõik huvilised, mitte vaid teadusringkonnad. Kuni juuni lõpuni on avatud küsitlus kaheksas keeles, millest üks on eesti keel. ESA teadusdirektori Günther Hasingeri sõnul on ESA liikmesriikide arvamus väga vajalik, sest ESA missioone rahastavad liikmesriigid – see tähendab nende maksumaksjad – ning avalikkuse arvamusküsitlus aitab suurendada kaasatust ja omanikutunnet.

Erialaekspertidele on ESA järgmise perioodi teadusprogrammi ettevalmistamiseks avanud kaks osalemise vooru.  Selleks, et  teadlaste kogukonnad, teadusharud ja loomulikult kosmoseagentuurid ühendaksid oma kompetentse ja jõupingutusi, saab ühiselt uudseid ideid välja pakkuda (white papers) kuni selle aasta 5. augustini.  Väga oodatud on noore põlvkonna osalus, seda eriti pakutud teemade analüüsimise ja hindamise meeskondades (topical teams), kus osalemiseks saab soovi väljendada kuni 6. maini.

TÜ TO direktor Anu Reinart ja vanemteadur Peeter Tenjes on Eesti delegaadid  Euroopa Kosmoseagentuuri teadusprogrammi komitees.

Lisainfo