Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadid

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad peremeditsiini professor Ruth Kalda ning meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, nahahaiguste kliiniku juhataja, dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo. 

Dekaanikandidaadid kohtuvad oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 2. oktoobril kl 16.00 (L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditoorium). Kohtumist on võimalik järelvaadata UTTV-s

 

 

Image
Dekaanikandidaat Ruth Kalda

Ruth Kalda

Peremeditsiini professor

Kandidatuuri esitas peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi nõukogu.

CV (ETIS) 

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani ametikohale kandideerimise nõusoleku põhilised ajendid olid ühelt poolt mitmete mulle oluliste inimeste toetus ning teisalt teadmine, et soovin ja suudan pühenduda sellele, et Tartu Ülikoolis antav meditsiiniharidus oleks võimalikult hea. 

Minu enda karjääri on Tartu Ülikool ja arstiteadus kujundanud pikalt ning märkimisväärselt. Mõneti on tegu sooviga anda nüüd midagi tagasi, panustada ka ise sellesse, et järgmistel aastatel, järgmisel põlvkonnal oleks meditsiiniteaduste valdkonnas hea õppida, õpetada, teha teadustööd, edendada oma karjääri. Kindlasti on see ka oluline samm minu enda professionaalses arengus, oskuste ja teadmiste laiendamises. 

Hindan kõrgelt partnerlussuhteid ja koostööd ning pean seda oma tugevaks küljeks. Dekaani roll hõlmab sageli koostööd eri pooltega, sealhulgas õppejõudude, üliõpilaste, tervishoiuasutuste, erialaorganisatsioonide ning riiklike asutustega. Tean, et suudan seda teha. 

Üheks oluliseks eesmärgiks pean mitmekesisuse ja kaasatuse edendamist ning näen, et dekaani ametikohal olles saan seda kindlasti teha ning samuti edendada avatuse, kollegiaalsuse ja hea suhtlemise tavasid. 

Dekaanid seisavad silmitsi keeruliste probleemidega, mis on seotud rahastamise, õppekavade ja teaduse jätkuva arenduse, õppejõudude hoidmise ja motiveerimisega ning ka paljude olmeküsimustega. Need probleemid on ees kõikidel dekaanidel, sõltumata sellest, millises valdkonnas tegutsetakse. Olen oma olemuselt meeskonnamängija ning usun, et kaasates juhtimisse ja probleemide lahendamisse erineva tausta ja kogemusega eksperte ning spetsialiste, on võimalik vastata parimal viisil tervishoiu muutuvatele vajadustele. 

 

Image
Dekaanikandidaat Külli Kingo

Külli Kingo 

Meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, nahahaiguste kliiniku juhataja, dermatoloogia ja veneroloogia professor 

Kandidatuuri esitasid kliinilise meditsiini instituudi nõukogu, bio- ja siirdemeditsiini instituudi nõukogu, sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu ning 25 akadeemilist töötajat.

CV (ETIS)

Minu puhul mõjutas nõusolekut andma suur toetus minu kandidatuurile: mind usaldasid meditsiiniteaduste valdkonna kolme instituudi nõukogud ning lisaks 25 juhtivat professorit üle instituutide. Pean nende seisukohta väga oluliseks ja julgustavaks, seepärast nõustusingi. Olen ülikoolis töötanud pikalt, täitnud prodekaani ja senati liikme ülesandeid, tunnen ülikooli ja eri allüksuste vajadusi ja ootusi. Samuti olen aastaid kuulunud nii tervishoiu kui ka teaduse ja haridusega tegelevatesse otsustuskogudesse väljaspool ülikooli. Dekaanina keskenduksin kindlasti teaduse ja kõrghariduse rahastamisele, töötajate palkadele, ülikoolihariduse kvaliteedile ning selle kaasaskäimisele Eesti tervishoiu väljakutsete ja vajadustega. 

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo