Mida oma töötajatele pakume?

Meie ülikooli peamine vara on targad ja haritud inimesed! Seetõttu on oluline kaasata oma liikmeid ühiste eesmärkide saavutamisse, pakkuda töötajatele võimalusi oma parima potentsiaali rakendamiseks ja arendada nutikalt taristut.

 • Toetame töötajate tervise edendamist: hüvitame rahvaspordiürituste osavõtutasusid, sportimis- või liikumispaiga kasutamisega seotud kulutusi, kulutusi taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele.
 • Anname aastas lisaks kolm tasustatud päeva, mida võib kasutada näiteks haiguste ennetamiseks, lapse 1. klassi mineku saatmiseks vm.
 • Anname rektori korraldusega võimalusel lisa vabu päevi.
 • Akadeemiliste töötajate põhipuhkus on 42 või 56 päeva, tugitöötajatel 35 päeva ning struktuuriüksuste juhtidel 42 päeva.
 • Töötajatel on võimalus osaleda heategevuses ühiskonna sidususe nimel kolm päeva aastas, nii et selle aja eest säilib ka töötasu.
 • Meie töötajatel on võimalus pöörduda tööelus ettetulevate probleemide korral TÜ nõustaja-kaplani poole.
 • Korraldame vaimse tervise konverentse ja koolitusi, kuhu on oodatud kõik töötajad, kes hoolivad enda ja kolleegide heast vaimsest vormist ja tervisest.
Image
MV
Image
vaimne tervis
Image
Õppetöö

 

 • Sisekoolitused - korraldame oma töötajatele aastas ligi 300 sisekoolitust. 2021. aastal osaleti sisekoolitustel üle 4000 korra. Sisekoolitused on ülikooli töötajale osalustasuta. Koolitusi pakume erineval teemal, nii spetsialistidele kui juhtidele, akadeemilistele kui tugitöötajatele. Populaarsed on keelekoolitused, sh eesti keele koolitus välismaalastele ja nende partnerile ning inglise keele kursused, enesekehtestamine, vaimse tervise hoidmine, konfliktide juhtimine, IT alased koolitused, muutustega toimetulek, strateegiline planeerimine ja väga palju muud.
 • Väliskoolitused vastavalt struktuuriüksuse võimalustele.
 • Juhi arenguprogramm, mis on suunatud alustavale/vähese kogemusega juhile, kogenud juhile, kes soovib mõnda oskust lihvida või inimesele, kes veel juhi rollis ei tööta, kuid soovib ennast sellel suunal arendada. Juhi arenguprogramm alustas 2018. aastal ning selle on lõpetanud kokku 43 TÜ töötajat. 2022. aastal alustame neljandat juhtide arenguprogrammi.
 • Kovisioonirühmad ehk koostöövorm, mille abil omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed – sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Osalemine kovisioonirühmas pakub kollegiaalset tuge, inspiratsiooni ja lahendusi töistele probleemolukordadele, samuti võimalust õppida edulugudest ja teiste kogemusest.
 • 360° tagasiside juhtidele, mis korraldati esimest korda 2021. aastal ning mille eesmärk on toetada juhtide eneseanalüüsi ja arengut, anda tagasisidet kolleegide ja partnerite ootuste ning vajaduste paremaks mõistmiseks ning teha kindlaks juhtide tugevad küljed ja arenguvajadused.
 • Õpetamise toetamine ja arendamine, mille kohta saab lähemalt lugeda siit.
Image
-
Image
koolitus
Image
Arutelu konverentsil

 

Ülikool tunnustab oma liikmeid ja silmapaistvaid ühiskonnategelasi esiletõstmist väärivate tegude ja saavutuste eest, milleks oleme loonud tervikliku tunnustamise süsteemi.

Tunnustame inimesi:

 • tänukirjaga;
 • teenetemärkidega - Tartu Ülikooli suur medal, Tartu Ülikooli medal, Tartu Ülikooli aumärk ning 100 semestrit Tartu Ülikoolis;
 • Rahvusmõtte auhinnaga;
 • Tartu Ülikooli audoktoriks nimetamisega;
 • Tartu Ülikooli auliikmeks nimetamisega;
 • autasuga Ülikooli Sammas.

100 semestrit ülikoolis välja andmise ajendiks oli see, et tunnustada inimeste pühendumist ja lojaalsust organisatsioonile. 100 semestrit ülikoolis teenemärk antakse inimestele, kes on olnud ülikooliga seotud kokku vähemalt 50 aastat.

100 semestri teenetemärgi on saanud 120 inimest!

Loe lähemalt tunnustamisest.

Lisaks anname iga aasta välja järgmised aastaauhinnad:

 • Tartu Ülikooli ühiskonnategu;
 • Tartu Ülikooli teadustegu;
 • Tartu Ülikooli keeletegu;
 • Tartu Ülikooli aasta õppejõud.

Loe lähemalt aastaauhindadest.

Image
teenetemärk
Image
Roosid Tartu Ülikooli aulas.
Image
teenetemärk
 • Teeme vajadusel ja võimalusel kaugtööd ning oleme tööajas paindlikud.
 • Ülikooli hooned on nii ajaloolise väärtusega kui ka uued innovaatilised keskused.
 • Asume Tartus, Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Viljandis.
 • Säilitame reservväelastele kohustuslikel õppekogunemistel osalemise ajaks tavapärase töötasu.
 • Töötajatel on võimalus kaasa rääkida erinevatel ülikooli arengut puudutavatel teemadel, osaledes üksuste nõukogude töös, panustades mitmete komisjonide töösse, avaldades arvamust õigusaktide kooskõlastamisel, osaledes ülikooli arenguga seotud seminaridel.
Image
Tartu
Image
labor
Image
Lossi 36 maja sügisene droonifoto

 

 • Õppeaasta avaaktus.
 • Rahvusülikooli aastapäev.
 • Tunnustamisüritus teenetemärkide üleandmiseks.
 • Rektori uusaasta vastuvõtt.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus.
 • Inauguratsiooniloengud.
 • Vilistlaskokkutulekud.
 • Rektori golfiturniir.
 • Orienteerumiskuu kevadel ja sügisel, mis on mõeldud nii ülikooli töötajatele kui ka teistele huvilistele. Ülikooli orienteerumisrada ühendab endas uued teadmised ja liikumise värskes õhus. Vaata ka meeleolukat videot.
 • Pallimängu harrastustrenn - ülikooli töötajad on oodatud Tartu Ülikooli akadeemilisse spordiklubisse pallimängude harrastustrenni. Osalejate omavahelisel kokkuleppel on võimalik mängida sulgpalli, korvpalli või võrkpalli. Teretulnud on nii mehed kui naised, olenemata tasemest, eelnevast pallimänguoskusest või füüsilisest vormist.
 • Välistöötajatele suunatud üritused, nt erinevate kultuuride õhtud, piparkoogimeisterdamised, ekskursioonid ja palju muud põnevat.
Image
avaaktus
Image
golf
Image
Tartu Ülikooli tõrvikurongkäik

Tartu Ülikooli töötajatele pakuvad soodustust paljud ettevõtted järgmistest valdkondadest:

 • toitlustusasutused;
 • tervise ja vaba aja teenuste ettevõtted (sh spordiklubid ning tasuta TÜ muuseumite külastamine);
 • hotellid;
 • laevafirmad;
 • transport;
 • pangad;
 • muud teenused.
Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega