Autor:
Tartu Ülikool

Vaimse tervise konverents „Sõna jõud“

Konverents on UTTV-s järelvaadatav.

Ajakava 

13.00–13.15      Avasõnad. Toomas Asser, rektor

13.15–14.00      Vestluse jõud juhtimises (SLAIDID). Ruti Einpalu, coach  ja juhtimiskoolitaja 

Hea vestlus ei ole sugugi mitte käkitegu ja kehva vestlusega võib päris palju ära käkkida. Ometigi ei ole see põhjus vestlemata jätmiseks. Hea vestlus paneb meid ennast tundma olulise ja väärtuslikuna. See aga on ühe meie kolmest psühholoogilisest põhivajadusest – kuuluvustunne – põhiline toiteaine. Vaatasime mõningaid põhimõtteid ja printsiipe, mida järgida, et jõuda hea vestluseni.

14.00–14.15      Sõna jõud ja kõnejõud kõnetegude teoorias (SLAIDID). Arne Merilai, eesti kirjanduse professor

Mis on pragmapoeetika ja mida selle kohta teada võiks? Kõne on oma olemuselt tegu ning kõnetegude vahendusel loome maailma

14.15–15.00      Sõna vägi (SLAIDID). Reet Hiiemäe, folklorist

Sõna väge tundsid ja kasutasid juba meie esivanemad ehk siis räägime sõna väest eesti pärimuses. Tuli juttu vaikimisest, sest ka vaikimine võib olla ülimalt kõnekas suhtlusakt ja olenevalt kontekstist väga erinevalt mõistetud. Seejärel keskendusime maagilisele sõnale kaitse ja jõuandja tähenduses. Üks oluline aspekt on sõnaga seotud vastutus, kuna sama sõna on võimalik kasutada nii kahjustaval kui ka lohutaval ja ülesehitaval eesmärgil.

15.00–15.15 Sirutuspaus

15.15–16.00       Sõnast mõtteni ja tagasi: sõnade jõud ja jõuetus psühhoteraapias (SLAIDID). Helo Liis Soodla, psühholoog 

Üleskutse oma „mõtteid ja tundeid muuta“ võib kõlada õõnsa sõnakõlksuna – kuidas ometi? Psühhoteraapia üks eesmärke on oma sisekogemuses tasahilju korda luua. Ettekanne tutvustas seda, mil viisil aitavad sõnad uurida rikast mõtte- ja tundemaailma. Kuidas on sõna kaudu võimalik avastada, millal ja mil määral on maailma mõtestamise viis tegelikkusega päriselt kooskõlas? Millal on meie tõlgendused abistavad, millal mitte? Sõnal on küll suur jõud, kuid kuidas valida tööriista rakendamiseks aega ja kohta? 

16.00–16.45      Vestlusring „Sõna jõud?! Kuidas kuuldut päriselus rakendada?“

16.45–17.00      Kokkuvõte

Päevajuht oli Arne Merilai, TÜ eesti kirjanduse professor ning kirjanduse ja teatriteaduse osakonna juhataja.

 

Image
Vaimse tervise konverents

 

Ühendatud käed

Enlight kutsub kandideerima ühiskondliku mõju auhinnale

Egils Avots kaitseb doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Egils Avots füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

Lauri Kann kaitseb doktoritööd „Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal“

19. detsembril kell 16.15 kaitseb Lauri Kann doktoritööd „Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal“.