Vaimse tervise konverents „Võrdsusest ja õiglusest“

Veebikonverents keskendus hea tööõhkkonna ja võrdsete võimaluste teemadele. 

Konverents toimus 10. märtsil. Päevajuhtideks olid TÜ üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ning TÜ sotsiaalõiguse professor ja õigusteaduskonna direktor Gaabriel Tavits.

Kava 

13.00–13.15      Avasõnad. Toomas Asser, rektor

13.15–14.00      Mida tähendavad võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused tööelus? Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik

 

  • Ülevaade olukorrast, hetkel kuumad teemad tööelus 
  • Mis on kiuslik ja ebakohane käitumine?
  • Miks see teema on oluline igas meeskonnas?

14.00–14.15      TÜ võrdse kohtlemise juhendi ja soolise võrdõiguslikkuse kava tutvustus

14.15–15.00      Võimestav ja jõuetuks tegev tööõhkkond: spordipsühholoogia perspektiiv. Aave Hannus, spordipsühholoog ja teadlane, TÜ ja PeaTreener

 

  • Kas tööle annab jõudu ja hoogu toetav või nõudlik tööõhkkond?
  • Milline õhkkond võtab tööisu, räsib töötulemusi ning tervist?
  • Mida on õppida pikalt kuldmedalikursil seilanud treeneritelt ja nende õpilastelt?

15.00–15.15      Sirutuspaus

15.15–16.00      Kiusuvaba töökultuur. Kristiina Treial, SA Kiusamisvaba Kool sisujuht

 

  • Kust tuleb kiusamine ja kes selle peatab?
  • Mida igaüks saab teha kiusuvaba õhkkonna loomiseks?

16.00–16.45      Vestlusring „Mida teha õiglase ja positiivse õhkkonna loomiseks ja hoidmiseks?“

16.45–17.00      Kokkuvõte

#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus #ühiskonnale
Covid

Koroonaviirusega nakatumine on kuuga vähenenud enam kui kolmandiku võrra

#ühiskonnale
Võistkondlik 24 h Vikipeedia artiklivõistlus 2019. aasta sügisel Tartus. Võitjavõistkond.

Üliõpilased on oodatud osalema Vikipeedia artikli kirjutamise välkvõistlusel