Autor:
erakogu

Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks

Põhja-Tallinna Valitsuse linnaosavanema asetäitja Toomas Kästik läbis Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi „Haldusõigus praktikutele“, mille eesmärk on anda põhiteadmisi riigi- ja haldusõiguse aluspõhimõtetest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ning ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskusi nende teadmiste rakendamiseks. Kuna Toomase töö keskmes on linnamajanduse küsimused, sai ta mikrokraadiprogrammis õpitust igapäevastes tööülesannetes väärtuslikku tuge. Lisaks toimus õppetöö Toomase jaoks mugavalt pealinnas, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas Tallinnas. 

 

Mikrokraadiprogramm kui tõeline leid 

„Puutun igapäevatöös kokku haldusõiguse teemadega, mistõttu on enesetäiendamine selles valdkonnas vägagi oluline. Seepärast oli Tartu Ülikooli pakutav mikrokraadiprogramm minu jaoks tõeline leid,“ kinnitab Toomas. Tartu Ülikooli kasuks pani teda otsustama asjaolu, et see on õigusteaduses haridusasutuste lipulaev. „Lisaks motiveeris mind seda uudset õpivormi valima võimalus täiendada end paindliku ajakava alusel.“ 

Õpitut sai Toomas rakendada töös juba õppimise ajal. „Olin naasnud riigiõiguse loengust kontorisse nõupidamisele, kus oli arutusel korteriühistu kaebus, ja kohe oligi vaja kasutada riigiõiguse kaasprofessori Paloma Krõõt Tupay loengus õpitut. Ajaline kokkusattumus oli hämmastav!“ 

 

Nauding interaktiivsest õppimisest 

Toomas tutvus mikrokraadiprogrammi ainetega ülikooli kodulehel ja otsus õppima asuda sai tehtud selsamal hetkel. Tagasivaatavalt tõdeb ta, et õppimine oli väga nauditav. „Õppejõud olid suurepärased ning valitses hea tasakaal iseseisva ja auditoorse töö vahel,“ kirjeldab ta. Aastapikkune teekond oli tema jaoks piisavalt pingeline ja vaheldusrikas. „Seminarid olid väga hästi korraldatud – meid kaasati palju ja analüüsimiseks valiti akuutsed juhtumid.“ Samuti sobis talle programmi sisuline ülesehitus. „Õppejõud olid parajalt nõudlikud ja õpikoormus jaotus kodutööde vahel ühtlaselt.“  

Mikrokraadiprogrammis õpitut kasutab Toomas iga päev. „Tänu programmi praktilisele suunitlusele on mul olnud võimalus õpitut kohe rakendada. Näiteks saan ehitus- ja planeerimisõiguse kohta omandatu abil koostada eraõiguslikke lepinguid või teha menetlustoiminguid.“ Riigiõiguse loengutes käsitleti põhjalikult, kuidas mõni otsus võib riivata ühe või teise asjaosalise põhiõigusi, ja selle üle arutleb Toomas tihti kolleegidega. „Haldusõiguse loengutes õpitut läheb aga vaja kogu aeg,“ märgib ta.  

 

Enesetäiendus pere ja töö kõrvalt 

Toomas leiab, et mikrokraadiprogramm on suurepärane õpivorm, sest ennast saab täiendada süsteemselt koostatud programmi alusel ja oma valdkonnas tunnustatud õppejõudude juhendamisel. Piisav paindlikkus ja innovaatilisus võimaldab sättida õppimise muude elutoimetuste vahele. „Enne õpingute alustamist on kindlasti mõttekas arutada plaan läbi nii kodustega kui ka otsese juhi ja lähimate kolleegidega,“ soovitab ta. „Nii aktsepteerivad lähedased ja töökaaslased ka ajakulu, mida õpingud võtavad.“ Kindlasti tasub alustada kodutööde lahendamist kohe, mitte jätta seda viimasele minutile. „See loob paremad eeldused õppematerjali edukaks omandamiseks.“  

Toomas soovitab mikrokraadiprogrammi eelkõige juba töötavale inimesele, kes soovib end mingis valdkonnas täiendada. „Haldusõigust praktikutele“ soovitan julgelt ennekõike kolleegidele avalikust teenistusest, aga loomulikult ka teistele, kes puutuvad õigusküsimustega tihedalt kokku.“ Toomase enda jaoks aga ei ole enesetäiendamine ühekordne ettevõtmine ja ta plaanib tulevikus osaleda veel mõnes teiseski mikrokraadiprogrammis.  

Külli Kivioja-Ööpik

Mikrokraadiprogrammist saab erialased oskused ja palju häid ideid

Liis Raudsepp

Mikrokraadiprogramm keskendub olulisele ja annab hea enesetunde

Ann Eichhors

Paindlik ja põhjalik mikrokraadiprogramm muudab maailma ilusamaks