Naistel ja ekstravertsematel inimestel on eredamad mälestused

Mõni inimene mäletab oma elus ette tulnud sündmusi väga üksikasjalikult, teine aga põgusamalt või vaevu üldse. Tartu ja Warwicki Ülikooli psühholoogid leidsid, et inimeste hinnang sellele, kui eredad on nende mälestused, sõltub osalt nende isiksuseomadustest.

Loe lähemalt ERR Novaatorist.

Foto autor on Fernando Lavin/Unsplash.

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“