Observatoorium hakkab partneritega kümneid miljoneid lõunataeva objekte vaatlema

Tartu Ülikool allkirjastas koostööleppe Euroopa Lõunaobservatooriumi tulevase vaatlusprogrammi „4MOST“ konsortsiumiga, võimaldades Tartu observatooriumi teadlastel programmis osaleda. „4MOSTi“ eesmärk on viie aasta jooksul vaadelda kümneid miljoneid objekte lõunataevas.

Koostööleppe sõlmimiseni viis Tartu observatooriumi professori Elmo Tempeli viimase kolme aasta aktiivne töö. Professor Tempel liitus „4MOSTi“ programmiga 2016. aasta sügisel, kui alustas oma järeldoktorantuuri Saksamaal Potsdami astrofüüsika instituudis, kes on „4MOSTi“ konsortsiumi eestvedaja. Alates sellest ajast on professor aktiivselt „4MOSTi“ vaatlusstrateegia planeerimise ja väljatöötamise juures osalenud.

Aitab lahti mõtestada üht astrofüüsika suurimat küsimust

Programmile andis nime selles kasutatav instrument: neljameetrine mitme objekti spektroskoopiline teleskoop (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope) 4MOST. Programmi käigus kavandatakse ja ehitatakse Euroopa Lõunaobservatooriumi neljameetrisele VISTA teleskoobile uue põlvkonna mitme objekti spektrograaf. 4MOST võimaldab mõõta spektri kuni 2436 objektist korraga. Tänu 4MOSTi nelja ruutkraadi suurusele vaateväljale saab vaadelda enamiku lõunataevast viie aasta jooksul.

Ehitatav instrument võimaldab saada väärtuslikku infot meie kodugalaktika Linnutee keemilise ja dünaamilise koostise kohta, mis on ülimalt oluline, et mõista Linnutee tekkelugu. Peale selle võimaldab 4MOST kaardistada suure osa lõunataevas nähtavast universumist ning samal ajal saada infot galaktikate evolutsiooni kohta: see on tänapäeva astrofüüsikas üks aktuaalsemaid teemasid. Lisaks sisaldab „4MOSTi“ vaatlusprogramm ka kvasarite ja supernoovade vaatlusi.

Tartu observatoorium osaleb vaatlusstrateegia väljatöötamisel

„4MOSTi“ käigus tehtavad maapealsed spektraalsed vaatlused on planeeritud toetama Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) missioonide „Gaia“, „Euclid“ ja „PLATO“ ning Euroopa kosmosemissiooni „eROSITA“ vaatlusprogramme. Kui kombineerida „4MOSTi“ vaatlusi kavandatavate teleskoopide LSST ja SKA omadega, võib leida vastuseid muu hulgas sellistele küsimustele, mida veel ei ole osatud püstitadagi. Konsortsiumi tihe koostöö praegu käimasolevate ja kavandatavate kosmose ja maapealsete vaatlusmissioonidega teeb „4MOSTist“ ühe järgmiste aastakümnete olulisema vaatlusprogrammi.

Planeeritav vaatlusprogramm algab 2022. aasta lõpus ja selle nominaalne kestus on viis aastat. Tartu observatoorium panustab järgmistel aastatel programmis peamiselt vaatlusstrateegia väljatöötamisse ja vastutab ka vaatlusselektsioone puudutava tarkvara arendamise eest.

Tulevikus pakub 4MOSTi andmestik uurimisvõimalusi väga erinevatel teemadel. Lisaks meie Linnutee ja universumi uurimisele on 4MOSTi andmestik suurepärane uurimisobjekt andmeteadlastele. 4MOSTi kogutud galaktikate ja tähtede andmestik on tunduvalt suurem kui praegu olemasolevad andmed kokku. See annab võimaluse arendada ja rakendada suurandmete töötlemiseks mõeldud meetodeid.

Rohkem teavet on 4MOSTi veebilehel.

Lisateave: Elmo Tempel, TÜ Tartu observatooriumi astronoomia professor, 737 4534, elmo.tempel@ut.ee