Olavi Reinsalu kaitseb doktoritööd „Cancer-testis antigen MAGE-A4 is incorporated into extracellular vesicles and is exposed to the surface“

16. augustil kell 14.15 kaitseb Olavi Reinsalu tehnika ja tehnoloogia doktoriõppekava biomeditsiini erialal doktoritööd „Cancer-testis antigen MAGE-A4 is incorporated into extracellular vesicles and is exposed to the surface“ („Vähi-testis antigeen MAGE-A4 inkorporeeritakse ekstratsellulaarsetesse vesiikulitesse ja on eksponeeritud selle pinnal“).

Juhendaja:
professor Reet Kurg, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor Pia Riitta-Maria Siljander, Helsingi Ülikool (Soome)

Kokkuvõte
Vähi-testis antigeenid (ingl k CTA) on valgud, mida tavapäraselt ekspresseeritakse peamiselt munandites ehk testistes, kuid haiguslikult võivad need olla ekspresseeritud ka erinevates vähkkasvajates. On näidatud, et CTA-d osalevad vähi arengut soodustavates protsessides, kuid antigeenidena võivad need esile kutsuda ka vähivastast immuunvastust. MAGE-A4, kui tuntud CTA, on lahustunud tsütoplasmas või tuumas lokaliseeruv osalise korrapäratu struktuuriga valk, millel on kirjeldatud vähi kasvu soodustavaid või pärssivaid omadusi. MAGE-A4 täpsest rakulisest funktsioonist on endiselt vähe teada. Rakuvälised ehk ekstratsellulaarsed vesiikulid (EV-d) on membraaniga ümbritsetud nanoskaalas osakesed, mida rakud vabastavad endast rakuvälisesse ruumi. EV-sid peetakse rakuvahelise suhtluse vahendajateks, sest need on võimelised edastama bioaktiivseid molekule ühest rakust teise. Sellise laia rolli tõttu osalevad EV-d pea kõikides füsioloogilistes ja patoloogilistes protsessides kehas, sh ka vähis. EV-sid peetakse potentsiaalseteks vahenditeks uudsetes vähivastastes teraapia ja diagnostika tehnoloogiates. Käesolevas lõputöös leiti, et MAGE-A4 paigutatakse Moloney hiire leukeemia viiruse viiruslaadsetesse partiklitesse (VLP) ja natiivsetesse EV-desse rakkude poolt, mis MAGE-A4 ektoopiliselt või endogeenselt ekspresseerivad. Nii kunstlikult indutseeritud VLP-d kui ka natiivselt moodustunud EV-d eksponeerivad MAGE-A4 nende välispinnal, mis on üllatav nähtus kui arvestada MAGE-A4 rakusisest lokalisatsiooni. MAGE-A4 oli tuvastatav erinevate suurustega EV populatsioonidest, mis viitab MAGE-A4 inkorporeerimisele EV-desse erinevatest alatüüpidest. Tüüpilistes EV-de hoiustamistingimustes olid MAGE-A4 kandvad EV-d (MAGEA4-EV-d) väga stabiilsed – 21 päeva pikkuse mõõtmisperioodi jooksul ei tuvastatud MAGE-A4 kontsentratsioonis ega EV omadustes muutusi. Kuid enam kui kaks sulatuskülmutustsüklit avaldavad MAGEA4-EV-dele kahjulikku mõju, millele viitas tuvastatud MAGE-A4 kontsentratsiooni langus. MAGEA4-EV-d töödeldi erinevate perifeersete membraanivalkude eraldamislahustega, mis vihjasid MAGE-A4 seondumisele EV-de membraanile pigem hüdrofoobsete interaktsioonide toel ,mitte aga elektrostaatiliste jõudude abil. Katsetes EV-de ja VLP-dega, milles in vitro tingimustes segati puhastatud vesiikulid ja MAGE-A4 valk, järeldati, et MAGE-A4-l on biokeemilisi omadusi, mis võimaldavad sellel seonduda vesiikulite membraanile rakulisi mehhanisme kasutamata. MAGE-A4 ekspresseeriti ka liitvalguna EGFP-ga COP5-EBNA-s ning eraldati EV-d, mille analüüsimisel selgus, et MAGE-A4 on võimeline suunama EV-desse täiendavat bioloogilist materjali, mis tavaliselt sinna ei pakita. Liitvalguna ekspresseerimine ei takistanud MAGE-A4 eksponeerumast ka EV-de pinnal nii rakust eraldatuna kui ka in vitro tingimustes. Nende tulemuste põhjal järeldati, et MAGE-A4 võib olla inkorporeeritud EV-desse ja VLP-desse ning paigutatud nende pinnale nii sihipäraste rakuliste radade kui ka MAGE-A4 biokeemiliste omaduste tõttu. Töös kirjeldatud omadused teevad MAGE-A4-st atraktiivse sihtmärgi EV-põhistes uudsetes vähivastastes teraapiates ning mitte-invasiivses diagnostikas.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis: https://ut-ee.zoom.us/j/91511931996?pwd=Ly93ZjJuczFEeWNZdXhIRkYwdDdBUT09.
Kohtumise ID: 
915 1193 1996, pääsukood: 599116.

#teadus
Seireuuring

Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse levimusest enne kooliaasta algust

17.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Katri Pärna kaitseb doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“ („Komplekstunnuste ja -haiguste personaalse ennetamise edendamine teist tüüpi diabeedi näitel“)

7. septembril kell 13.45 kaitseb Katri Pärna geenitehnoloogia erialal doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“
16.08.2022
#teadus #ühiskonnale
15.08.2022