Õpetajad jagavad kogemusi haridusuuenduste rakendamisest koolides

Esmaspäeval, 24. augustil koguneb Tartusse ligi 100 õpetajat 12 Eesti koolist, kus riikliku õppekava haridusuuenduste rakendamiseks on loodud õpikogukonnad. Koostööpäeval jagavad õpetajad, koolijuhid ja ülikooli hariduseksperdid kogemusi haridusuuenduste rakendamisest.

Päeva plenaarosas tehakse kokkuvõte senisest ühisest õppimisest ning võrreldakse koolikogemust Eestis ja Austraalias. Töötubades vahetavad õpikogukondades osalevad õpetajad kogemusi õppimist toetava hindamise, lõimingu, koolikiusamise vähendamise ja ennetamise, sooteadliku õppe ja pädevuspõhisele õppele ülemineku teemadel.

Tartu ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus toetab õpikogukondade meetodil kooliarendust haridus- ja teadusministeeriumi rahastusel teist aastat.

„Erinevalt tavapärastest õpetajate täiendõppest võimaldab õpikogukonna meetod lähtuda konkreetse kooli vajadustest, toetada uuenduste rakendamist pikema aja jooksul ja mitmekülgsemalt, sh viies läbi seminare ja nõustamisi, eriteemalisi webinare, veebikursusi ja teiste koolide külastusi,“ kirjeldas Inga Kukk TÜ haridusuuuringute ja õppekavaarenduse keskusest.

Kukk rääkis, et ülikooli eksperdid on täiendanud mujalgi maailmas kasutatavat õpikogukonnas õppimise formaati kaardistusosaga. „Eel- ja järelkaardistus võimaldab koolil valida õpikogukonnatööks endale kõige olulisemad teemad ja lõpuks hinnata töö tulemuslikkust. Õpetajate ja koolide koostööd toetades soodustame parimate ideede ja läbiproovitud praktikate levikut.“

Õpikogukondades toimuvad kooliarendust ja koostööpäeva korraldamist rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Rohkem infot http://www.curriculum.ut.ee.

Lisainfo: Inga Kukk, TÜ haridusuuuringute ja õppekavaarenduse keskuse projektijuht, tel: 5546444, e-post: inga.kukk@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392